PM

Rätt att delta

För att delta i SM måste löpare uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. 

Återbud

Lämnas till hajohkv@gmail.com eller absolut senast tävlingsdagen kl.09.00  tel.nr 0703-79 12 52.

Klass - Starttid - Målgång - Banlängd - Varvningar - Nummerlapp

H21 - 10.00 - 12.19 - 22,6 km - 2 (ca 34/68 min) - 101-199

H20 - 10.05 - 11.51 - 15,3 km - 1 (ca 33 min) - 301-399

H18 - 10.10 - 11.41 - 12,7 km - 1 (ca 38 min) - 501-599

D21 - 10.15 - 12.31 - 18,3 km - 1 (ca 39 min) - 1-99

D20 - 10.20 - 12.11 - 12,1 km - 1 (ca 44 min) - 201-299 

D18 - 10.25 - 11.52 - 9,7 km - 1 (ca 38 min) - 401-499

I banlängderna ingår ca 300-500 m snitsel. Skillnad mellan kortast och längsta gaffel på slingorna är ca 2-6 minuter beroende på klass.

Arena

Gården Rupphult i Aneby kommun. Vägvisning för norrifrån kommande deltagare öster om Örserum utmed väg 133 Gränna-Tranås, därifrån ca 16 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. Vägvisning för söderifrån kommande deltagare i Lekeryd utmed väg 132 Huskvarna-Aneby, därifrån ca 20 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. GPS-koordinater: N 57.89262, E 14.53454. Sista delen av vägen är enkelriktad i nordlig riktning.

Parkering

I anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK, swish nr: 123 629 90 85. Betala gärna i förväg då går parkeringen fortare.

Husbilar/ Bussar

Anmälan via mail rainer@scholz.nu senast onsdag 30 oktober.

Publiktävling

Jönköpings OL-Allians inbjuder till nationell publiktävling medeldistans på samma arena, se inbjudan i Eventor.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se

Slutligt PM

Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Startlistor

Startlistor publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor onsdag 30 oktober.

Uppvärmning/Nedjoggning

Uppvärmning och nedjoggning hänvisas löparna till arena- eller parkeringsområdet.

Nummerlappar

Hämtas i infotältet i god tid innan start.

Start

Masstart klassvis på arenan, se tider ovan. Speakern räknar ner och starten går med ett startskott. Kartan erhålls före start med baksidan uppåt. Kartan får vändas när starten har gått. Löparna skall vara vid incheckning för kontroll av SI-nummer, check, töm och klädselkontroll 10 min innan respektive start i en fålla bakom starten. Ca 5 minuter innan start kallar startpersonalen fram löparna till startfållan. 

Startordning

Löpare placeras i respektive startled efter svensk ranking. 

GPS

GPS 25 deltagare i D21 och H21 skall bära GPS-enhet. Förteckning över vilka som skall bära GPS anslås på arenan och på www.smorientering2018.se och Eventor senast fredag. GPS-väst hämtas i infotältet i samband med nummerlappen. GPS-enheten hämtas vid starttältet senast 15 min före start i respektive klass.

Stämplingssystem

Sportident, egen bricka ska användas. SI-nummer anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 SEK. Borttappad hyrbricka debiteras med 500 SEK.

Kontroller

Består av stolpar/ställningar försedda med två Sportident enheter, skärm och kontrollkod på enheterna. Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om en enhet är ur funktion, stämpla i den andra enheten. Om båda är ur funktion meddela vid utstämpling i målet.

Karta

Skala 1:15 000, ekvidistans 5 m. Nyritad 2017-18 av Göran Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Offsettryckt 2018.

Varvning/kartbyte

Sker på arenan i samband med varvning. Löpare lämnar karta samt tar ny karta på kartplank. Om karta saknas erhålls ny karta från funktionär, ingen tidskompensation sker.

Kontrollangivelse

Finns endast på tävlingskartan. På varje slinga börjar kontrollnumreringen med 1.

Gaffling

Samtliga klasser har gaffling.

Vätska

Arrangören tillhandahåller vatten och sportdryck (Enervit) vid på kartan angivna platser utmed banan och vid varvning efter ca var 25:e minut. Vid varvning finns möjlighet till langning av egen dryck/gel inom ”coachingzonen”.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med inslag av ett mindre antal stigar och skogsbilvägar. En stor och ett antal mindre skogsbevuxna mossar finns i området.  Kupering: Måttligt till starkt kuperad terräng med detaljrika höjdpartier och bitvis sönderskuren terräng. Framkomlighet: God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

Första hjälpen

Finns på arenan samt vid kontroller märkta med första hjälpen på kontrollbeskrivningen. Kontrollvakter är utrustade med första förband från Dina försäkringar.

Nedskräpning

Det är inte tillåtet att kasta skräp i skogen. Tomma gelpaket etc kan kastas vid samtliga kontrollställningar och vid varvning (vätskestation) där arrangören tar hand om det. 

Målgång

Målgång sker vid mållinje, måldomare avgör placering, målstämpling sker efter mållinjen och löparen fortsätter sedan till utstämpling. 

Viltrapport

Viltrapporter lämnas vid markerad plats för detta vid målet. Deltagare uppmanas vid eventuell närkontakt med vilda klövdjur att vara uppmärksam på hur klövdjuren beter sig. Om ett djur ligger eller står och inte går undan vid närkontakt, ska detta anmälas efter målgång till viltrapportören.

Maxtid

Maxtid för löpare är 4,5 timmar.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Toaletter

Finns i anslutning till arenan.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta och hederspriser till de 6 främsta i varje klass. Prisutdelning ca kl.13.00. Pristagarna ombeds att samlas i god tid.

Måltid på arenan

För SM löpare, studiebesökare, VIP ingår måltid och publik serveras i tält på arenan från kl.12.00. För förbeställda publik sker betalning i serveringen. Övriga kan köpa på plats för 100 SEK i mån av tillgång. 

Servering

Servering med rikligt utbud finns på arenan. Betala gärna med swish nr: 123 441 25 32, ingen kortbetalning.

Sportförsäljning 

Sportförsäljning genom  Polder Sport Nässjö.

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas live via www.smorientering2018.se. 

Klubbtält

Vindskydd kan sättas upp på anvisad plats på arenan.

Studiebesök

Förbeställda, erhåller sitt paket i Infotältet, övrigt se PM studiebesök.

Regelöverträdelser

Anmälan om regelöverträdelse lämnas skriftligen till röd utgång.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett till röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se 

Träningspaket

Se träningsalternativ på  www.smorientering2018.se 

Tävlingsregler 

SOFT.s tävlingsregler

Information

Se www.smorientering2018.se 

Tävlingsjury

Bo Månsson, sammankallande utan rösträtt
Håkan Svensson Bredaryds SOK
Emma Kantarp Ärla IF
Göran Nilsson SOK Viljan

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30
Banläggare Mattias Karlsson 070-238 06 68, Jan-Olof Nyberg 070-718 30 44
Tävl.kontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91
Bankontrollant Hans Trofast 070-544 37 49
SOFT:s a-coach Bo Månsson 070-539 28 88
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80