INBJUDAN

Preliminära banlängder

D21 ca 18,5 km, 135 - 140 min
H21 ca 22,0 km, 135 - 140 min
D20 ca 12,0 km, 105 - 110 min
H20 ca 16,0 km, 105 - 110 min
D18 ca 9,5 km, 85 - 90 min
H18 ca 12,5 km, 85 - 90 min

Uttagskriterier

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5.

 Anmälan

Senast söndagen den 21 oktober kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 28 oktober kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Anmälda löpare kan lämna återbud via e-post se PM t.o.m. lördag 3 november.

Deltagaravgift

500 SEK, efteranmälan 750 SEK, faktureras respektive klubb i efterhand.

Arena

Gården Rupphult i Aneby kommun. Vägvisning för norrifrån kommande deltagare öster om Örserum utmed väg 133 Gränna -Tranås, därifrån ca 16 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. Vägvisning för söderifrån kommande deltagare i Lekeryd utmed väg 132 Huskvarna-Aneby, därifrån ca 20 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. GPS koordinater: N 57.89262, E 14.53454. Sista delen av vägen är enkelriktad i nordlig riktning. Parkering i anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK.

Vägvisningskarta (pdf)

Publiktävling

GrännaBygdens OK inbjuder till nationell publiktävling medeldistans på samma arena, se inbjudan i Eventor.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se avlysning.

Karta

Skala 1:15 000 ekv.5 m. Offsettryck. Nyritad 2017 av Göran Öhlund. Se tidigare karta.

Start

Första start kl.10.00. Masstart klassvis på arenan.

Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nummer anges vid anmälan.

GPS

Ett antal löpare skall bära GPS-enhet under tävlingen. 

Seedning

Bäst rankad har lägst startnummer.

Startlistor

Publiceras i Eventor torsdag 1 november, på kvällen.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av ett mindre antal stigar och skogsbilvägar. En stor och ett antal mindre skogsbevuxna mossar finns i området. Måttligt till starkt kuperad terräng med detaljrika höjdpartier och bitvis sönderskuren terräng. God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor ca en vecka före tävling. Slutligt PM publiceras lördag 3 november. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid

Ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs i Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik beställer via Eventor senast söndag  28 oktober. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Polder Sport, Nässjö. Tävlingen kommer att kunna följas online via hemsidan. Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och måltidsbiljett beställs via Eventor senast söndag 1 april. Övrigt information på hemsidan www.smorientering2018.se 

Logi

Se boende 

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler och i förekommande fall Swedish Leagues regler.

Information

Se smorientering2018.se 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30 svenakekarlsson@tele2.se 
Banläggare Mattias Karlsson070-238 06 68 mattias@norrabarrgatan23.se, Jan-Olof Nyberg 073-718 30 44
Tävlingskontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91 tapplarp@telia.com
BankontrollantHans Trofast 070-544 37 49
SOFT:s a-coach Bo Månsson 070-539 28 88 bo.mansson@seaside.se
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)