INBJUDAN

Preliminära banlängder

D21 ca 18,5 km, 135 - 140 min
H21 ca 22,0 km, 135 - 140 min
D20 ca 12,0 km, 105 - 110 min
H20 ca 16,0 km, 105 - 110 min
D18 ca 9,5 km, 85 - 90 min
H18 ca 12,5 km, 85 - 90 min

Uttagskriterier

Deltagarantal och gallring i de olika klasserna baseras på reglerna för både  SM och Swedish League, se SOFT:s hemsida. Uppdateras i januari.  För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5.  Övriga deltar endast i Swedish League. Informera klubbvis deltagare som ej är berättigad att tävla om SM via e-mail till tävlingsledaren Sven-Åke Karlsson.

 Anmälan

Senast söndagen den 25 mars kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 1 april kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Anmälda löpare kan lämna återbud via e-post se PM t.o.m. fredag 6 april.

Deltagaravgift

475 SEK, efteranmälan 715 SEK, se måltider, Faktureras respektive klubb i efterhand. Utländska klubbar betalar i förskott. Från Sverige Bg 5114-7544, från utlandet, BIC: SWEDSESS, IBAN: SE87 8000 0815 0596 4188 2106.

Arena

Gården Rupphult i Aneby kommun. Vägvisning för norrifrån kommande deltagare öster om Örserum utmed väg 133 Gränna -Tranås, därifrån ca 16 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. Vägvisning för söderifrån kommande deltagare i Lekeryd utmed väg 132 Huskvarna-Aneby, därifrån ca 20 km till vägvisning norrut mot Bohult, därifrån ca 3 km till parkering. GPS koordinater: N 57.89262, E 14.53454. Sista delen av vägen är enkelriktad i nordlig riktning. Parkering i anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK.

Vägvisningskarta (pdf)

Publiktävling

GrännaBygdens OK inbjuder till nationell publiktävling medeldistans på samma arena, se inbjudan i Eventor.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se avlysning.

Karta

Skala 1:15 000 ekv.5 m. Offsettryck. Nyritad 2017 av Göran Öhlund. Se tidigare karta.

Start

Första start kl.10.00. Masstart klassvis på arenan.

Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nummer anges vid anmälan.

GPS

Ett antal löpare skall bära GPS-enhet under tävlingen. 

Seedning

Bäst rankad har lägst startnummer.

Startlistor

Publiceras i Eventor torsdag 5 april, på kvällen.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av ett mindre antal stigar och skogsbilvägar. En stor och ett antal mindre skogsbevuxna mossar finns i området. Måttligt till starkt kuperad terräng med detaljrika höjdpartier och bitvis sönderskuren terräng. God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor ca en vecka före tävling. Slutligt PM publiceras tävlingsdagen. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid

Ingår inte i deltagaravgiften. Ledare, tävlande och övriga inkl specialkost bokas via Eventor i samband med anmälan senast söndag 1 april.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Polder Sport, Nässjö. Tävlingen kommer att kunna följas online via hemsidan. Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och måltidsbiljett beställs via Eventor senast söndag 1 april. Övrigt information på hemsidan www.smorientering2018.se 

Logi

Se boende 

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler och i förekommande fall Swedish Leagues regler.

Information

Se smorientering2018.se 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30 svenakekarlsson@tele2.se 
Banläggare Mattias Karlsson070-238 06 68 mattias@norrabarrgatan23.se, Jan-Olof Nyberg 073-718 30 44
Tävlingskontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91 tapplarp@telia.com
BankontrollantHans Trofast 070-544 37 49
SOFT:s a-coach Bo Månsson 070-539 28 88 bo.mansson@seaside.se
SM-ansvarig SOFT Tommy Eriksson 070-576 02 67 tommy.eriksson@orientering.se 

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)