PM

Rätt att delta

Inget rankingkrav vid stafett och ingen åldersbegränsning. Klubb får delta med obegränsat antal lag

Återbud

Återbud lämnas via mail hajohkv@gmail.com och sena återbud lämnas tävlingsdagen innan första start via SMS tel.nr 070-379 12 52, Håkan Johansson.

Starttider, nummerlappar, banlängder och beräknade segrartider

Klasser Starttid Nummerlapp Banlängd Beräknad tid för täten
H20 09:30 501-599 7,8-7,8-7,7 km 54-57-54 min
D21 09:40 101-199 7,5-7,5-8,2 km 57-61-63 min
H21 09:50 201-325 9,7-9,7-9,5 km 61-62-59 min
D20 10:00 401-499 6,0-6,0-6,4 km 48-51-52 min
I banlängden ingår snitsel med 200-600 m. Samtliga sträckor är gafflade.

Samlingsplats/Arena

Stoarp Sörgården, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, N 57.519014 E 14.278445, ca 30 km söder om Jönköping samt från länsväg 817 Hok-Malmbäck, därifrån ca 5 km resp. 1,5 km till arena. Samma arena som SM Medeldistans 14-15 september.

Parkering

I nära anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK, swish nr 123 629 90 85. Betala gärna i förväg, då går parkeringen fortare.

Husbilar/Bussar

Anmäl till rainer@scholz.nu senast onsdag 12 september för parkering på arenan. Övernattning hänvisas till Grönelund Friluftsgård, Skillingaryd, N 57.43056 E 14.07334, Bengt Bengtsson 073-360 32 32 eller Vaggeryds SOK:s Friluftsgård, N 57.43056 E 14.15605, tel. 076-813 50 15. Kostnad 100 SEK för att kunna nyttja anläggningarna.

Klubbkuvert

Hämtas i informationstältet. Innehåller nummerlappar och där finns också lagändringsblanketter.

Lagändring

Sker i Eventor senast kl.20.00 lördag 15 september. Lagändringar under tävlingsdagen kan lämnas senast kl.08:30 till sekretariatet mot en avgift på 100 SEK per lagändringsblankett. Avgiften faktureras klubben i efterhand tillsammans med övriga kostnader.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, Digitaltryck. Nyritad 2017-2018 av Kankartor, Håkan Öhlund. Kartnorm ISOM 2000. Det finns inga tidigare orienteringskartor över området. Avspärrade branta områden förekommer och är markerade på kartan.

Kontrollangivelse

Finns tryckta på tävlingskartan.

Kontroller

Består av stolpar/ställningar försedda med två Sportidentenheter, skärm och kontrollkod på enheterna. Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om en enhet är ur funktion, stämpla i den andra enheten. Om båda är ur funktion meddela vid utstämpling i målet.

Uppvärmning/Nedjoggning

För förstasträckslöpare sker uppvärmning på arena eller parkeringsområdet. Löpare på senare sträckor hänvisas till uppvärmningsområdet i anslutning till växlingsområdet. Nedjoggning sker på arenan eller parkeringsområdet.

Stämplingssystem

Sportident, egen bricka ska användas. SI-nummer anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 SEK. Borttappad hyrbricka debiteras med 500 SEK.

Slutligt PM

Slutligt PM publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor senast torsdag 13 september. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Startlistor

Startlistor publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor onsdag 12 september.

Start

Löparen ansvarar för att tömma och checka sin SI-bricka vid ingången till startfållan. Alla löpare måste vara på plats senast 5 minuter före start. Följ därefter startpersonalens anvisningar.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Skogsmark med ett fåtal stigar. Hela området genomkorsas av ett antal större skogsbilvägar. Terrängen erbjuder stora variationer. Närmast TC kombineras urskogsliknande branta höjder med snabblöpt äldre granskog. Längre västerut tar tallskog i olika åldrar vid. Sankmarker förekommer i begränsad omfattning. Kupering: Kuperingen är bitvis måttlig, men kompletteras med ett antal höjder och höjdkanter med stark till mycket stark kupering. En del branta häll-sluttningar finns, vilka kan vara hala vid våt väderlek. Framkomlighet: Sikten är mestadels god men mycket varierande. Även framkomligheten är mycket varierande med en blandning av gles blandskog och täta planteringar. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

Varvning

Alla klasser har varvning på alla sträckor i anslutning till arenan.

Vätska

Vatten och sportdryck (Enervit) finns vid på kartan markerade platser, vägpassage i skogen samt strax efter varvningskontrollen samt efter målgång.

Växel

Inkommande löpare på sträckorna 1 och 2 använder växlingsfållan, målstämplar och lämnar därefter kartan till funktionär, fortsätter till kartplank och tar den karta som är märkt med lagets nummer och överlämnar denna till nästa sträckas löpare vid ett växlingsplank. Efter växling sker utstämpling av SI-brickan vid utgång ur växlingsfållan. Observera att du själv är ansvarig för att rätt karta tas vid växlingsplanket. Lag som drabbas av att annat lag tagit deras karta kontaktar funktionär vid växling och erhåller ny reservkarta. Laget får dock ingen tidskompensation. Reservkartor finns förberedda och fås snarast. Observera att enbart löpare får vistas i växlingsfållan. Tömning och check av SI-pinne sker vid ingången till växlingsfållan.

GPS

 GPS-enheter skall bäras av 15 st utvalda lag på alla sträckor i HD21 och av 10 st lag på sträcka 3 i HD20. Vilka lag som skall bära GPS anges på en lista på Eventor för sträcka 1 och 2 i HD21 och vid ingången till växlingsfållan där även GPS-enheterna och västar utlämnas. GPS-utrustning återlämnas direkt efter målgång enligt anvisningar från funktionär.

Målgång

Stämpling sker på mållinjen för sträcka 1 och 2. Inkommande löpare på sträcka 3 använder målfållan, och målgång sker vid passering av mållinjen. Måldomare avgör placeringsordningen, varefter målstämpling kan ske efter mållinjen. Därefter sker utstämpling av SI-brickan vid utgång ur målfållan.

Omstart

Växlingsfållan stänger 20 minuter efter att sista segrarlag gått i mål. Omstart sker för alla klasser ca 10 minuter därefter.

Första hjälpen

Första hjälpen finns på arenan. Kontrollvakterna har första förband från Dina Försäkringar.

Kartutlämning

Kartor lämnas ut efter omstart har skett, besked lämnas av speakern.

Viltrapport

Lämnas på anvisad plats vid målgång. En torr och varm sommar gör att viltstammen påverkas, de förutsättningar som behövs ett normalår uteblir och det leder till försvagade djur som lättare blir stressade och av stress kan djuret falla och dö. Deltagare uppmans därför vid eventuell närkontakt med vilda klövdjur att vara uppmärksam på hur klövdjuren beter sig. Om ett djur ligger eller står och inte går undan vid närkontakt, ska detta anmälas efter målgång till viltrapportören.

Maxtid

Målet stängs 90 minuter efter omstart.

Klubbtält

Enligt anvisning på arenan.

Toaletter

Finns på arenan.

Dusch

Varmdusch i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

För SM löpare, studiebesökare, VIP ingår måltid och publik serveras i tält på arenan från kl.12.00. För förbeställda publik sker betalning i serveringen. Övriga kan köpa på plats för 100 SEK i mån av tillgång.

Servering

Rikligt utbud på arenan. Betala gärna med swish nr 123 441 25 32. Ingen kortbetalning.

Sportförsäljning

Pölder Sport, Nässjö

Speaker

Lars Nordgren och Ola Gustafsson.

Livesändning

 Webbsändning med kommentatorer, kameror från skogen och GPS-analyser. Start 09.25 på tv.orientering.se. GPS, liveresultat och speakerljud kommer att finnas via www.smorientering2018.se och Eventor

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta lagen i varje klass och samt hederspriser till de 3 främsta lagen.
Prisutdelning planeras till ca kl.13:30. Pristagarna ombedes att samlas i god tid.

Studiebesök

Se PM Studiebesök på Eventor.

Regelöverträdelser

Anmälan om regelöverträdelse lämnas skriftligen till röd utgång.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett till röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se

Träningspaket

Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se Det finns relevanta träningspaket för samtliga distanser.

Tävlingsregler

SOFT:s

Information

Se hemsidan www.smorientering2018.se

Tävlingsjury

Bo Månsson, sammankallande utan rösträtt
Ordförande Sören Calleberg, Söderhamns OK
Robert Svartholm, Gammelstadens IF
Daniel Duhlbo, IFK Mora OK

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30 svenakekarlsson@tele2.se
Bitr. tävlingsledare Ingmar Andersson 070-899 05 27
Banläggare Klas Karlsson 073-430 15 69
Stefan Sandahl 070-572 08 11
Tävlingskontrollant Torbjörn Johansson 070-303 52 66
Bankontrollant Stefan Stork 073-361 18 90
SOFT:s a-coach Bo Månsson 070-539 28 88
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80