INBJUDAN

Klass - Banlängd - segrartid/sträcka

D21 - 7,8 – 7.8 – 8,2 km - 55-60 min

H21 - 9,7 – 9,7 –  9,5 km - 55-60 min

D20 - 6,1 – 6,1 –  6,3 km - 50-55 min

H20 - 7,8 – 7,8 – 7,8 km - 50-55 min

Förutsättning för SM-deltagare

För att delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Det finns inget rankingkrav för lagmedlemmar.

Anmälan

Senast söndagen den 2 september kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 9 september kl.23.59 via Eventor.

Deltagaravgift

1 650 kr/lag. Efteranmälan 2 475 kr/lag. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats

Stoarp Sörgården. Vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hok, ca 30 km söder om Jönköping N 57.519014 E 14.278445. Därifrån ca 6 km till parkering. Samma arena som medeldistans.

Parkering

I anslutning till arenan. P-avgift 30 kr per dag.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se smorientering2018.se

Karta

Skala 1:10 000 ekvidistans 5 m. Digitaltryck. Nyritad 2017-2018 av Kankartor, Håkan Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Det finns inga tidigare orienteringskartor över området.

Start

Gemensam start klassvis från kl.09.30

Stämplings system

Sportident, egen bricka skall användas. SI-nr anges vid anmälan. Hyrbricka tilldelas löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 kr. Borttappad hyrbricka debiteras med 500 kr

GPS

Ett antal utvalda lag på sträcka 3 skall bära GPS-enhet

Seedning

För DH21 seedas de 25 bästa lagen från fjolårets resultatlista. För DH20 seedas de bästa lagen vid behov. I övrigt enligt SOFT:s anvisningar.

Startlistor

Publiceras på smorientering2018.se och Eventor onsdag 12 september.

PM

Preliminärt PM publiceras på smorientering2018.se och Eventor ca 1 vecka före tävling. Slutligt PM publiceras lördag 15 september. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med ett fåtal stigar. Området genomkorsas av ett antal större skogsbilvägar. Sankmarker förekommer i begränsad omfattning. Kuperingen är i grunden måttlig, men kompletteras av några större höjder och höjdkanter med stark till mycket stark kupering. Mycket varierande framkomlighet med en blandning av gles blandskog och täta planteringar. Stenig botten förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

Måltid ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs via Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik förbeställer via Eventor i samband med anmälan dock senast söndag 9 september. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. 

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas via smorientering2018.se

Information

Övrig information

Se smorientering2018.se

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka, måltidsbiljett och kartpaket, kostnad 150 kr, förbeställs via Eventor senast söndag 9 september.

Logi

Se boende på smorientering2018.se

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ på smorientering2018.se

Tävlingsregler

SOFT:s tillsammans med PM.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30 svenakekarlsson@tele2.se

Bitr. tävlingsledare Ingmar Andersson 070-899 05 27 ingmar.s.andersson@tele2.se

Banläggare Klas Karlsson klas.karlsson@kapsch.net

Stefan Sandahl070-572 08 11 s_sandahl@hotmail.com

Tävlingskontrollant Torbjörn Johansson 070-303 52 66 finntab@telia.com

Bankontrollant Stefan Stork 070-863 44 39 stefan.stork@glocalnet.net

SOFT:s a-coach Bo Månsson 070-539 28 88 bo.mansson@seaside.se

SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)