PM SPRINT

Rätt att delta

För att delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Rankingavgift skall vara betald vid anmälan. Deltagande utom tävlan är inte tillåten.

Återbud

Sena återbud lämnas på tel.nr 073-419 48 71.

Publiktävling

Jönköpings OL-Allians inbjuder till nationell publiktävling lördag 2 juni med start kl 18.30-19.30, öppna banor på finalbanorna och ungdomsklasser DH12-16 ingående i Smålands OF:s Pölder OL-Cup, se separat inbjudan på Eventor.

Samling/Parkering

Vägvisning sker från Jordbrorondellen N 57.75993 E 14.15666 efter avfart från E4:ans trafikplats 95 Ljungarum mot Jönköping C. Parkering sker i anslutning till Bäckadalsgymnasiet. P-avgift 30 kr, swish nr 123 629 90 85. Betala gärna i förväg, då går parkeringen fortare. Samma parkering till samlingsplats för löpare och arena.

Husbilar/Bussar

Anmäl husbilar och bussar till rainer@scholz.nu senast torsdag 31 maj. Husbilar/Bussar hänvisas till parkering vid IKHP-stugan.

Arena

Arena I Friaredalen belägen 300 m öster om parkeringen

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se . I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde avlyst från träning och tävling t.o.m. den 3 juni 2018. Träning i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till tävlings-dagarna. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär även att den som inte är med i tävlingarna, inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till någon av deltagarna i mästerskapen. Det är tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och gångbanor utan att karta eller motsvarande utrustning används. Fr.o.m. fredag 1 juni 2018 kl.22.00 är det avlysta området förbjudet att vistas i för aktiva och ledare.

Kval

Klass Första start, Banlängd (m), kontroller, Nummerlapp, Partner
D18 kval A 09.01 2310, 13, 401-, Arla
D18 kval B 09.01 2280 13 451- Arla
H18 kval A 09.01 2560 15 501- SWEDEC
H18 kval B 09.01 2540 15 551- SWEDEC
D20 kval A 09.46 2330 14 201- Enervit
D20 kval B 09.46 2390 14 251- Enervit
H20 kval A 09.46 2730 16 301- Pölder Sport
H20 kval B 09.46 2740 17 351- Pölder Sport
D21 kval A 10.31 2470 15 1- Trimtex
D21 kval B 10.31 2470 15 51- Trimtex
H21 kval A 10.31 2820 17 101- Ullmax
H21 kval B 10.31 2800 19 151- Ullmax

I banlängderna ingår ca 130 m snitsel.
Antal till A-final är 20/heat

Samlingsplats för löpare

Inomhus i Bäckadalsgymnasiet, öppnar kl.07.30. Samtliga tävlande skall ha registrerat sig och befinna sig i samlingsplatsen senast kl.09.00. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Tävlande och ledare får inte innan ankomst besöka arenan och löpare som utan tillstånd lämnar platsen inkl. uppvärmingsområdet utanför byggnaden kommer att nekas start. Enkel sportförsäljning och servering finns.

Förstart

Löpare lämnar samlingsplats till förstart vid valfri tid. Löpare som gått till förstarten får ej återvända till samlingsplatsen. Avstånd från samlingsplatsen till förstarten är 1300 m, orange/vit snitsel, väg/gångbana, stigning 75 m. Toalett finns vid förstarten. Tömning av SI-bricka sker vid förstarten. Upprop och kontroll av SI-bricka sker vid förstart 7 minuter före start. Avstånd från förstart till tidstart är 210 m.

Första start

Start är kl.09.01, se startlista, upprop 3 min innan start.

Final

Klass Första start Banlängd (m) Kontroller Nummerlapp Partner
D18 final A 14.30 2180 15 251- Arla
H18 final A 14.30 2520 17 201- SWEDEC
D20 final A 15.15 2190 14 151- Enervit
H20 final A 15.15 2650 16 101- Pölder Sport
H21 final A 16.00 2890 18 51- Ullmax
D21 final A 16.45 2490 15 1- Trimtex

B-finaler första start kl 18.30
I banlängderna ingår ca 190 m snitsel.

Återbud

Återbud lämnas senast lördag 2 juni kl.12.30 på tel.nr 073-419 48 71.

Samlingsplats för löpare

Är samma som för individuella kval. Samlingsplats öppnar kl.13.30. Samtliga A-finalister skall ha registrerat sig och befinna sig i samlingsplatsen senast kl.14.30. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Tävlande och ledare får inte innan ankomst besöka arenan och löpare som utan tillstånd lämnar platsen inkl. uppvärmningsområdet utanför byggnaden kommer att nekas start. Enkel sportförsäljning och servering finns

Förstart

A-finalister lämnar samlingsplats till förstart vid valfri tid. Löpare som gått till förstarten får ej återvända till samlingsplatsen. Avstånd från samlingsplatsen till förstarten är 700 m, orange/vit snitsel, väg/gångbana, stigning 10 m. Toalett finns vid förstarten. Tömning av SI-bricka sker vid förstarten. Upprop och kontroll av SI-bricka sker vid förstart 6 minuter före start. Avstånd från förstart till tidstart är 150 m. B-finalister samlas på arenan och har 1000 m till samma start som A-finalister.

Start

Upprop 3 min innan start.

GPS

25 deltagare i D21 final A och H21 final A skall bära GPS-enhet. Förteckning över vilka som skall bära GPS anslås i samlingsplats för löpare, på arenan och på hemsida/Eventor senast lördag 2 juni kl.12.30. Sannolikt kommer de 25 bästa från kvalet att bära GPS-enhet, undantag kan dock komma att göras. Väst till GPS-enheten hämtas vid registreringen. GPS-enhet utlämnas och aktiveras 10-12 min före start i direkt anslutning till förstarten. GPS-utrustning återlämnas direkt efter målgång enligt anvisningar från funktionär.

Förbjudna områden och avspärrningar för löpare

Det förekommer blockerade gator och gatukorsningar som är helt avstängda för löpare men ej för motortrafik. På dessa platser är kravallstaket placerade på trottoarer och parkeringsfickor utmed vägbanan med en öppning mitt i gatan för att möjliggöra att motortrafik kan passera. I anslutning till öppningen är en flaggvakt placerad.

Karta

Karta i skala 1:4 000, ekvidistans 2 m. Ritad 2017-2018 av Håkan Öhlund, Kankartor enligt sprintnorm ISSOM 2007, svensk version 2010. Digitaltryck. Tidigare kartor se www.smorientering2018.se. Se övrig information om kartan under Sprintnormen på SOFT:s hemsida/Träna & tävla/Stöddokument.

Kontroller

Kontrollställningar består av antingen bockar eller spjut som är försedda med två SI-enheter med kodsiffra och skärm. Kontrollerna är bevakade. Om touch free-funktionen vid någon kontroll inte fungerar, ska stämpling ske på traditionellt sätt, d.v.s. genom att stoppa brickan i hålet. Det är löparens ansvar att korrekt stämpling sker och att både ljud- och ljussignal fås.

Kontrollangivelse

Finns på tävlingskartan och lösa vid start, storlek max 60 x 150 mm.

Klädsel

Kval gäller heltäckande klädsel, Fri klädsel gäller vid finaltävlingarna Skor med spik eller metalldubb rekommenderas inte.

Startlistor

Startlistor publiceras på www.smorientering2018.se och på Eventor torsdag 31 maj, på kvällen. Anslås också i samlingsplatsen, vid förstarten och på arenan.

PM

Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Nummerlappar

Nummerlappar utdelas i samlingsplatsen för löpare i samband med registreringen. OBS! nummerlapp skall bäras både på bröst och rygg.

Stämplingssystem

Sportident Touch-Free Air+ och SIAC-bricka ska användas. Löpare som anmält gammal eller ingen tilldelas SIAC-bricka, kostnad 50 kr som faktureras i efterskott. Löpare med tilldelad SIAC-bricka skall använda denna även under A-final resp. B-final. Återlämnas efter målgång enligt anvisning från funktionär. Förlorad bricka debiteras med 900 kr. Möjlighet att prova stämplingssystemet finns vid samlingsplatsen för löpare.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Tävlingen genomförs i park, tätortsnära skog och stadsmiljö. Bebyggelsen består av villaområden och flerbostadshus.
Kupering: Flack till måttlig kupering.
Framkomlighet: Mycket god.
Underlag kval: Hårdgjorda ytor: 70%, gräsytor: 10%, skog: 20%.
Underlag final: Hårdgjorda ytor: 80 %, gräsytor: 20%, skog: 0%.
Förbjudet område: Markeras på kartan enligt sprintnorm. Vid tveksamhet markeras förbjudet område med blå-gul snitsel.

Trafik

Observera att gator INTE är avstängda med anledning av tävlingen, och tävlande har INTE företräde i trafiken. Löparna är alltså som vilka trafikanter som helst och det är mycket viktigt att noga se sig för när gator, trottoarer och cykelbanor korsas. Det kommer att finnas tävlingsfunktionärer på känsliga platser utmed bansträckningarna, men deras uppgift är inte att stoppa trafik för att ge löpare företräde. Deras uppgift är bara att varna löpare och andra trafikanter om farliga situationer uppstår. Vid eventuellt möte med annan löpare, håll till vänster. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.

Vätska

Vatten finns i samlingsplatsen för löpare, förstart och vid målet. Vid förstart finns även Enervit

Första hjälpen

Sjukvård finns på arenan. Kontrollvakterna har 1:a förband från Dina Försäk.

Målgång

Målstämpling sker på mållinjen och löparen fortsätter sedan till utstämpling. Kartan behålls efter målgång.

Bagage/Överdrag

Bagage lämnas på anvisad plats utanför samlingsplatsen för löpare, hämtas av löparen efter målgång, avstånd 75 m till dusch inomhus. Överdrag som tages med till förstarten transporteras till samma plats som bagaget lämnats.

Dusch

Varmdusch inomhus 400 m från arenan i anslutning till parkeringen.

Toaletter

Toaletter finns i anslutning till samlingsplats för löpare, vid förstart och arena.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta löparna och hederspriser till de 6 bästa i varje klass.
Prisutdelning kl.18.30 på arenan.

Måltid på arenan

Måltid ingår i deltagaravgiften för SM löpare och utspisas i samma lokal som samlingsplats för löpare 300 m från arenan, där utspisas även förbeställd måltid för studiebesök/VIP. En måltid endera lunchen eller middagen kan väljas. Lunch serveras kl.11.30 - 13.00 och middag mellan kl 17.30 – 19.30.

Servering

Servering finns med rikligt utbud på arenan. Betala gärna med kort alt. swish nr 123 441 25 32
Måltid på plats för 100 kr i mån av tillgång. Publik som förbeställt måltid betalar i serveringen 80 kr för att få att måltidsbiljett.

Sportförsäljning

Sportförsäljning finns på arenan genom Pölder Sport, Nässjö.

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas live via www.smorientering2018.se och Eventor

Wifi

Trådlöst wifi finns inom arenaområdet. Nätverk: wifisprint, inget lösenord.

Speaker

Speaker är Ola Jodal.

Vindskydd

Vindskydd på anvisad plats på arenan.

Studiebesök

Förbeställda studiebesök erhåller sin namnbricka i vid infotältet.

Regelöverträdelse

Regelöverträdelse anmäls skriftligen på blankett vid röd utgång.

Protest

Protest mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett vid röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se .

Träningspaket

Träning finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se .

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler kompletterad med detta PM.

Information

Info se www.smorientering2018.se

Tävlingsjury

Göran Andersson, sammankallande jury utan rösträtt.
Björn Alpberg Almby IK
Lars Eklund Forsa OK
Rasmus Blockgren Falkenbergs OK

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Tobias den Braver 070-889 51 77 karltobiasdb@gmail.com
Banläggare Matti Envall 070-281 84 20 matti.envall@trafikverket.se
Peter Jacobsson 073-834 03 63 peter.jacobsson68@gmail.com
Tävlingskontrollant Jörgen Fransson 070-582 06 78 jog.fransson@gmail.com
Bankontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91 tapplarp@telia.com
SOFT:s arrangörscoach Göran Andersson 070-601 53 26 byorienteering@gmail.com
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

PM som pdf