PM STAFETT

Rätt att delta

För att delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Deltagande utom tävlan är inte tillåten.

 

Återbud

Sena återbud lämnas på tel.nr 073-419 48 71.

Samling/Parkering

Vägvisning sker från Jordbrorondellen N 57.75993 E 14.15666 efter avfart från E4:ans trafikplats 95 Ljungarum mot Jönköping C. Parkering sker i anslutning till Bäckadalsgymnasiet. P-avgift 30 kr, swish nr 123 629 90 85. Betala gärna i förväg, då går parkeringen fortare. Samma parkering till samlingsplats för löpare och arena.

Husbilar/Bussar

Anmäl om parkering för husbilar och bussar till rainer@scholz.nu senast torsdag 31 maj. Husbilar/Bussar hänvisas till parkering vid IKHP-stugan.

Samlingsplats för löpare

Är inomhus i Bäckadalsgymnasiet för löpare öppnar kl.09.00. Samtliga tävlande skall ha registrerat sig och hämtat ut sina lagkuvert senast kl.10.00. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Tävlande och ledare får inte innan ankomst besöka arenan och löpare som utan tillstånd lämnar platsen inkl. uppvärmningsområde utanför byggnaden kommer att nekas start. Enkel sportförsäljning och servering finns.

Arena

Arena I Friaredalen belägen 300 m öster parkeringen.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se. I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde avlyst från träning och tävling t.o.m. den 3 juni 2018. Träning i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till tävlingsdagarna. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär även att den som inte är med i tävlingarna, inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till någon av deltagarna i mäster-skapen. Det är tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och gångbanor utan att karta eller motsvarande utrustning används. Fr.o.m. 1 juni 2018 kl.22.00 är det avlysta området förbjudet att vistas i för aktiva och ledare.

Efter målgång på respektive sträcka måste löpare stanna på arenan.  Det är inte tillåtet att följa gångvägen tillbaka till samlingsplats/dusch innan tävlingen är avgjord.

Klass, lagsammansättning

En klass DH21, som genomförs över 4 sträckor, där det är obligatoriskt med damer på sträckorna 1 och 4. Lagen kan även bestå av tre alternativt fyra damer. Startgaranti gäller vilket innebär att alla lag får starta. Klubb har rätt att delta med flera lag. Inget rankingkrav. Klubb kan med detta som grund lägga beslag på 1-3 av medaljplatserna.

Laguppställningar & lagkuvert

Laguppställningar lämnas via Eventor senast 2 juni kl.21.30. Sena ändringar lämnas vid registreringen i samlingsplatsen, dock senast kl.10.00, avgift 100 kr, swish nr 123 513 93 73. Lagändringsblanketter finns vid registreringen. Lagvisa kuvert utdelas i samlingsplatsen och innehåller nummerlappar.

Nummerlappar

Dubbla nummerlappar som skall bäras på bröst och rygg. Återanvänd säkerhetsnålar från lördagens tävlingar.
Sträcka Partners Nummerserie
1 SWEDEC 1-
2 Trimtex 1-
3 Ullmax 1-
4 Pölders Sport 1-

Löptid

Ca 12-15 min per sträcka.

GPS

Det är 12 lag i stafetten som skall bära GPS under tävlingen. Förteckning över vilka lag som skall bära GPS anslås i samlingsplats, på arenan och på hemsida/Eventor senast söndag 3 juni kl.08.00. GPS-väst lämnas ut vid registreringen. GPS-enhet delas ut och aktiveras innan respektive sträcklöpare lämnar samlingsplatsen. GPS-utrustning återlämnas direkt efter målgång enligt anvisningar från funktionär.

Stämplingssystem

Sportident Touch-Free Air+ och SIAC-bricka ska användas. Lag med gamla eller utan anmälda tilldelas SIAC-brickor, kostnad 50 kr/bricka som debiteras i efterhand. Återlämnas efter målgång enligt anvisning från funktionär. Förlorad SIAC-bricka debiteras med 900 kr. Möjlighet att prova stämplingssystemet finns i samlingsplatsen för löpare. Tömning och check av SIAC-brickan sker innan löparna lämnar samlingsplatsen.

Karta

Skala 1:4 000, ekvidistans 2 m. Ritad 2017-2018 av Håkan Öhlund, Kankartor enligt sprintnorm ISSOM 2007, svensk version 2010. Digitaltryck. Tidigare kartor se www.smorientering2018.se. Se övrig information om kartan under Sprintnormen på SOFT:s hemsida Träna & tävla/Stöddokument.

Kontroller

Kontrollställningar består av bockar och är försedda med två SI-enheter med kodsiffra och skärm. Kontrollerna är bevakade. Om touch free-funktionen vid någon kontroll inte fungerar, ska stämpling ske på traditionellt sätt, d.v.s. genom att stoppa brickan i hålet. Det är löparens ansvar att korrekt stämpling sker och att både ljud- och ljussignal fås.

Kontrollangivelse

Angivelse finns enbart tryckt på kartan. Förutom kontrollsiffra finns även kodsiffra på kartan i anslutning till kontrollringen.

Klädsel

Fri klädsel gäller. Skor med spik och metalldubb rekommenderas inte.

Startlistor/PM

Startlistor och PM finns publicerade på www.smorientering2018.se och på Eventor samt i samlings- plats/måltidslokal och på arenan lördag 2 juni på kvällen. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Bagage/Överdrag

Bagage och överdrag lämnas på anvisad plats i anslutning till uppvärmningsområde utanför samlingsplatsen för transport till arenan. Bagaget hämtas på anvisad plats på arenan efter växling/målgång.

Banor

Banlängd 3000 – 3200 m för samtliga sträckor inkl. 350 m snitsel.

Start och växel

Startordning sker enligt SOFT:s regler.
Kl.10.45 Första sträckans löpare kallas fram inne i samlingsplatsen för avmarch till start/ växlingsområde. Kartan erhålls hoprullad på väg till start och får rullas upp först vid startsignal.
Kl.11.00 Gemensam start.
Kl.11.00 Andra sträckans löpare kallas fram inne i samlingsplatsen. Samma förfarande som för sträcka 1. Kartan får rullas upp först efter handklapp från sin lagkamrat i växlingsområdet

Kl.11.15 Tredje sträckans löpare kallas fram inne i samlingsplatsen som ovan.
Kl.11.30 Fjärde sträckans löpare kallas fram inne i samlingsplatsen som ovan.

Löpare på sträcka 1,2 och 3 som skall växla till nästa sträckas löpare målstämplar med touch free precis som på andra kontroller. Växling till nästa sträckas löpare sker genom handklapp. Utgående löpare får nu rulla upp kartan och ge sig iväg till startpunkten.

Varvning

Löparna varvar inne på arenan vid två tillfällen på varje sträcka.

Målgång

Målgång sker vid passering av mållinjen. Vid tveksamma fall avgör måldomare lagens placering där bröstet räknas. Målstämpling sker sedan i lugn och ro i särskild målenhet i slutet av målfållan enligt direktiv från målpersonal. Sluttider kommer därför inte vara exakta. Löpare fortsätter sedan till utstämplingen. Här lämnas lånad SIAC-brickan och eventuell GPS-utrustning. Kartan behålls och efter målgång på respektive sträcka måste löpare stanna på arenan.  Det är inte tillåtet att följa gångvägen tillbaka till samlingsplats/dusch innan tävlingen är avgjord.

Terrängbeskrivning

Terrängtyp: Stafetten genomförs helt i stadsmiljö med litet inslag av park. Bebyggelsen består av nyare och äldre flerbostadshus, till viss del med innergårdar.
Kupering: Flack.
Framkomlighet: Mycket god.
Underlag: Hårdgjorda ytor: 90%, gräsytor: 10%.

Förbjudet område

Markeras på kartan enligt sprintnorm. Vid tveksamhet markeras förbjudet område med blå-gul snitsel.

Trafik

Observera att gator INTE är avstängda med anledning av tävlingen, och tävlande har INTE företräde i trafiken. Löparna är alltså som vilka trafikanter som helst och det är mycket viktigt att noga se sig för när gator, trottoarer och cykelbanor korsas. Det kommer att finnas tävlingsfunktionärer på känsliga platser utmed bansträckningarna, men deras uppgift är inte att stoppa trafik för att ge löpare företräde. Deras uppgift är bara att varna löpare och trafikanter om farliga situationer uppstår. Vid eventuellt möte med annan löpare, håll till vänster. Tävlande, funktionärer och åskådare deltar respektive medverkar på egen risk.

Förbjudna områden och avspärrningar för löpare

Det förekommer blockerade gator som är helt avstängda för löpare men ej för motortrafik. På dessa platser är kravallstaket placerade på trottoarer och parkeringsfickor utmed vägbanan med en öppning mitt i gatan för att möjliggöra att motortrafik kan passera. I anslutning till öppningen är en flaggvakt placerad.

Vätska

Vatten och Enervit sportdryck finns i samlingsplats för löpare samt vatten efter målgång.

Första hjälpen

Sjukvård finns på arenan. Kontrollvakterna har 1:a förband från Dina Försäkringar.

Dusch

Varmdusch inomhus 400 m från arenan. Efter målgång på respektive sträcka måste löpare stanna på arenan.  Det är inte tillåtet att följa gångvägen tillbaka till samlingsplats/dusch innan tävlingen är avgjord.

Toaletter

Toaletter finns i anslutning till samlingsplats och på arenan.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta lagen och hederspriser till de 6 bästa lagen. Prisutdelning ca kl.12.30 på arenan.

Måltid på arenan

Måltid Ingår i deltagaravgiften för SM löpare och utspisas i samma lokal som samlingsplats för löpare 300 m från arenan., där utspisas även förbeställd måltid för studiebesök och ledare. Serveras kl.12.45 - 14.00.

Servering

Servering finns med rikligt utbud på arenan. Betala gärna med kort alt swish nr 123 441 25 32. Måltid på plats för 100 kr i mån av tillgång. Publik som förbeställt måltid betalar i serveringen 80 kr för att få måltidsbiljett.

Sportförsäljning

Sportförsäljning finns på arenan genom Pölder Sport, Nässjö.

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas live via www.smorientering2018.se och på Eventor.

Wifi

Trådlöst wifi finns inom arenaområdet. Nätverk: wifisprint, inget lösenord

Speaker

Speaker är Ola Jodal.

Vindskydd

Vindskydd på anvisad plats på arenan.

Studiebesök

Förbeställda studiebesök erhåller sin namnbricka vid infotältet.

Regelöverträdelse

Regelöverträdelse anmäls skriftligen på blankett vid röd utgång.

Protest

Protest mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett vid röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se .

Träningspaket

Träning finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se .

Tävlingsregler

SOFT:s tävlingsregler kompletterad med detta PM.

Information

Info se www.smorientering2018.se

Tävlingsjury

Göran Andersson, sammankallande jury utan rösträtt.
Björn Alpberg Almby IK
Lars Eklund Forsa OK
Rasmus Blockgren Falkenbergs OK

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Tobias den Braver 070-889 51 77 karltobiasdb@gmail.com
Banläggare Klas Friborg 073-939 68 27 k_friborg@hotmail.com
Niklas Alveus
Tävlingskontrollant Jörgen Fransson 070-582 06 78 jog.fransson@gmail.com
Bankontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91 tapplarp@telia.com
SOFT:s arrangörscoach Göran Andersson 070-601-53 26 byorienteering@gmail.com
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

PM som pdf