INBJUDAN

Lördag 2 juni Individuella kval och individuella finaler

Klasser D21, H21, D20, H20, D18, H18.
Beräknad segrartid 12-15 min.

Söndag 3 juni Sprintstafett

En klass DH21, som genomförs över 4 sträckor, där det är obligatoriskt med damer på sträckorna 1 och 4. Lagen kan även bestå av tre alternativt fyra damer. Startgaranti gäller vilket innebär att alla lag får starta. Klubb har rätt att delta med flera lag. Inget rankingkrav. Klubb kan med detta som grund lägga beslag på 1-3 av medaljplatserna. Beräknad segrartid ca 12-15 min per sträcka.

Deltagare

För att delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Deltagande utom tävlan är inte tillåten.

Anmälan

Senast söndagen den 20 maj kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 27 maj kl.23.59 via Eventor.

Arena

Samtliga tävlingar avgörs i sydvästra delen av centrala Jönköping. Exakt plats anges i PM.

Publiktävling

Jönköpings OL-allians inbjuder till nationell publiktävling lördag 2 juni, öppna banor på finalbanorna och ungdomsklasser DH 12-16 ingående i Smålands OF:s Pölder OL cup, se separat inbjudan på Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning till arrangör senast måndag 28 maj via mail till Mats.Holmberg@kapsch.net

Deltagaravgifter

Individuellt 750 kr, Stafett 2200 kr per lag, efteranmälningar + 50 %. Faktureras klubbvis i efterskott.

Samlingsplats för löpare

Tider, koordinater och övriga villkor kommer att publiceras i PM. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Viss sportförsäljning och enkel servering finns.

Arena

Samtliga tävlingar avgörs i sydvästra delen av centrala Jönköping. Exakt plats anges i PM.

Vägvisning & parkering

Endast efter anvisning i PM och på www.smorientering2018.se

Avlyst område

Karta över avlyst område. I enlighet med tävlingsregler från Svenska Orienteringsförbundet är angivet tävlingsområde avlyst från träning och tävling t.o.m. den 3 juni 2018. Träning i området med karta eller annan motsvarande utrustning för vägvalsträning är inte tillåten under någon tid fram till tävlingsdagarna. Avlysningen gäller alla personer som genom sin kunskap om området kan påverka resultatet i mästerskapstävlingarna. Det innebär även att den som inte är med i tävlingarna, inte heller får träna i området, om denne senare överför sådan kunskap till någon av deltagarna i mästerskapen. Det är tillåtet att vistas i och passera genom området på allmänna vägar och gångbanor utan att karta eller motsvarande utrustning används. Fr.o.m. fredag 1 juni 2018 kl.22.00 är det avlysta området förbjudet att vistas i för aktiva och ledare.

Karta

Skala 1:4 000, ekv. 2 meter, digitaltryck. Ritade 2017-2018 av Kankartor, Håkan Öhlund.

Start

Lördag 2 juni 09.00 individuella kval
Lördag 2 juni 14:30 individuella A-finaler
Lördag 2 juni 18:30 individuella B-finaler
Söndag 3 juni 11.00 stafett

Stämplingssystem

Individuellt och stafett Sportident Touch-Free, Air+ och system SIAC-bricka. SI-nummer anges vid anmälan. Löpare utan anmält bricknummer tilldelas SIAC-bricka, kostnad 50 kr som faktureras efterskott. Förlorad bricka debiteras med 900 kr.

GPS

Ett antal löpare i skall bära GPS-enhet under tävlingen.

Terrängbeskrivning

Stadsmiljö och delvis park.

PM

Preliminärt PM publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor ca en vecka före tävling. Slutligt PM publiceras på tävlingsdagen. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Överdrag

Överdrag transporteras av arrangören från start till samlingsplats löpare.

Dusch

Varmdusch inomhus 400 m från arenan.

Måltid på arenan

Måltid ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs i Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik beställer via Eventor i samband med anmälan dock senast söndag 27 maj. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr. Serveras både lördag och söndag inomhus 300 m från arenan.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. Tävlingen kommer att kunna följas online via hemsidan. Övrig information se www.smorientering2018.se

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka, fältmåltid och kartpaket 150 kr, beställs via Eventor senast söndag 27 maj.

Logi

Se boende

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018, se träning.

Tävlingsregler

SOFT:s

Information

www.smorientering2018.se

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Tobias den Braver 070-889 51 77 karltobiasdb@gmail.com
Biträdande tävlingsledare Daniel Håkansson 076-786 23 33
Banläggare Matti Envall 070-281 84 20 matti.envall@trafikverket.se
Peter Jacobsson
Klas Friborg 073-939 68 27 k_friborg@hotmail.com
Niklas Alveus
Tävlingskontrollant Jörgen Fransson 070-582 06 78 jog.fransson@gmail.com
Bankontrollant Magnus Svensson 070-642 61 91 tapplarp@telia.com
SOFT:s a-coach Göran Andersson 070-601 53 26 byorienteering@gmail.com

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)