Utländska löpare

Alla klubbledare uppmanas snarast meddela tävlingsledningen om klubben har anmälda löpare som inte uppfyller kriteriet för SM start om detta inte redan är gjort.