Slutgiltigt PM för medel

Slutgiltigt PM för medel är publicerat.