Kartklipp och terrängbilder för lång

Kartklipp och terrängbilder för lång kommer att publiceras 6 månader innan tävling, den 8 mars. Välkommen tillbaka.