PM

Banlängder, segrartid och nummerlappar

D21 8,9 km,  75 min, 1-99 SWEDEC 
H21 11,4 km, 75 min, 101-199 Arla
D20 6,6 km, 59 min, 201-299 Trimtex
H20 8,5 km, 60 min, 301-399 Enervit
D18 5,3 km, 48 min, 401-499 Ullmax
H18 6,3 km, 47 min, 501-599 Pölder Sport
H21E2 9,8 km, 71 min, 601-699 Arla
H18E2 6,0 km, 48 min, 701-799 Pölder Sport

Uttagskriterier

Deltagarantal och gallring i de olika klasserna baseras på reglerna för både SM och Swedish League, se SOFT:s hemsida. Uppdateras i januari. För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Övriga deltar endast i Swedish League. Rankingavgift skall vara betald vid anmälan. Informera klubbvis deltagare som ej är berättigad att tävla om SM via. Fredric Gustafsson fredric_ol@hotmail.com.

Efteranmälan

Senast söndagen den 15 april kl.23.59 via Eventor, avgift 750 kr

Återbud

Återbud lämnas senast kl.20.00 på tävlingsdagen till tel.nr. 070-540 86 84. Ingen reservtillsättning sker.

Deltagaravgift

500 SEK. Efteranmälan 750 SEK. Faktureras respektive klubb i efterhand. Utländska klubbar betalar i förskott. Från Sverige Bg 5114-7544, från utlandet, BIC: SWEDSESS, IBAN: SE87 8000 0815 0596 4188 2106.

Samlingsplats löpare

Skyttepaviljongen på Ryttarns mosse, omklädning inomhus. Öppnar kl 19.30 och alla deltagare skall registrerat sig senast kl 21.30. Där erhålls märkning av bagage, kasse för överdrag, nummerlappar och uppvärmningskarta.

Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Ryttarns mosse N 57.76593, E 14.22758 strax söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a för norrifrån kommande deltagare, avfart 98b för söderifrån kommande deltagare, därifrån ca 3 km. Orienteringsskor med metalldubb är förbjudna inomhus. Löpare som har behov av transport tillbaka till samlingsplatsen efter målgång anmäler det vid ankomsten till samlingsplatsen. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten på samlingsplatsen. Enkel sportförsäljning och servering finns. Tävlande och ledare får inte innan ankomst besöka arenan och löpare som utan tillstånd lämnar platsen inkl uppvärmningsområdet kommer att diskas.

Arena

Inomhus i ridhallen på Riddersberg.

Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Rogberga N 57.73945 E 14.28445 ca 6 km söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a norrifrån och avfart 98b söderifrån. Ca 1 km till parkering från trafikplats Rogberga.
Parkering Max 500 till arenan. P-avgift 30 SEK, swish nr: 123 629 90 85. Betala gärna i förväg då går parkeringen fortare.

Husbilar/ Bussar

Anmäl till rainer@scholz.nu senast onsdag 18 april.

Avlysning

Området är sedan tidigare Avlyst.

Karta

Skala 1:10 000, ekv. 5 m. Digitaltryck. Nyreviderad 2017 av Håkan Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Använd vid SM i ultralång distans 2007. Tidigare kartor.

Kontroller

Markerade med reflexstav, kodsiffra och minst två SI-enheter.

Förstart

I anslutning till samlingsplats för löpare. ca 150 m mellan förstart och start. Upprop 6 min före sin starttid. Överdragskläder lämnas senast här vid Förstart.

Första Start

Kl.21.30, se startlista, upprop 3 min innan start.

Kontrollangivelse

På tävlingskartan och lösa vid start. Max 55 x 140 mm.

Förtydligande angående bantryck

I H18 ligger kontroll 5 och kontroll 8 nära varandra. Var observant på kontrollnumrering och sträckor. Illustrationen visar bantrycket vid kontroll 5-8.

Startlistor

Publicerade på www.smorientering2018.se och i Eventor.

Nummerlappar

Utdelas på samlingsplats för löpare tillsammans med uppvärmningskarta i samband med registreringen. Inga säkerhetsnålar tillhandahålls.

Seedning

Lottning, max 70 löpare i H21och H18 övriga till H21E2 respektive H18E2, gallring utifrån ranking. Deltagarna i respektive klass är seedade i tre lika stora grupper efter rankinglista. De bäst rankade går ut i sista grupp, näst bästa i mellersta gruppen och resterande i första gruppen. Löpare från utländska klubbar fördelas subjektivt mellan grupperna beroende på World Ranking. Respektive grupp lottas inbördes.

GPS

25 deltagare i D21 och H21 samt 10 deltagare i D20 och H20 skall bära GPS-enhet. Förteckning över vilka som skall bära GPS anslås på samlingsplats för löpare, arenan och på hemsida/Eventor senast torsdag. Väst till GPS-enheten hämtas vid registeringen. GPS-enhet utlämnas 10-12 min före start i direkt anslutning till förstarten. Återlämnas efter målgång efter anvisning från funktionär.

Stämplingssystem

Sportident. Reservbrickor finns vid förstart.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av skogsbilvägar och stigar. Våtmarkerna är förhållandevis små och utgörs ofta av relativt blöta kärr. Åkrar och betesmarker finns i begränsad omfattning. Mestadels måttlig kupering men sprickdalar och bergspartier med stark kupering förekommer. Brantfrekvensen är hög. God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning. Områden med gallringsris på marken förekommer.

Vätska

Vatten och sportdryck (Enervit) vid på kartan angivna platser samt vid förstart och vid mål.

Första hjälpen

På arenan. Kontrollvakter är utrustade med första förband från Dina Försäkringar. Hjärtstartare finns vid första hjälpen på arenan.

Målgång

Målstämpling sker vid mållinjen och löparen fortsätter sedan till utstämpling. Viltrapporter lämnas vid markerad plats för detta vid målet.

Bagage och överdrag

Transporteras av arrangören från samlingsplats löpare till arenan.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Toaletter

Finns i och utanför samlingsplatsen för löpare och i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

För SM löpare ingår det i deltagaravgiften. Förbeställda för studiebesök ledare och publik serveras i tält på arenan. Övriga kan köpa måltid för på plats för 100 kr. Serveras från kl.23.00. Betalning i serveringen.

Servering

Rikligt utbud finns på arenan. Betala gärna med kort alt swish nr: 123 441 25 32

Sportförsäljning

Pölder Sport, Nässjö.

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta och hederspriser till de 6 främsta i varje klass. Prisutdelning ca kl.01.30.

Speaker

Per Forsberg.

Livesändning

GPS, liveresultat och spekerljud kommer att finnas via www.smorientering2018.se.

Vindskydd

Arenan är inomhus.

Studiebesök

Förbeställda studiebesök erhåller sitt paket i samband med informationen kl 21.30 i samlingsplatsen för löpare.

Regelöverträdelser

Anmälan om regelöverträdelser lämnas skriftligen till röd utgång.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett till röd utgång.

Logi

Se logialternativ.

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ.

Tävlingsregler

SOFT.s tävlingsregler och i förekommande fall Swedish Leagues regler kompletterad med detta PM.

Information

Se smorientering2018.se 

Tävlingsjury

Sven-Inge Svensson Hässleholms OK 070-981 83 33
Cia Fochsen Waxholms OK 070-255 43 06
Tomas Hallmén OK Tisaren 070-692 06 59

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Fredric Gustafsson 070-910 37 28 fredric_ol@hotmail.com
Bitr tävlingsledare Anna Johansson 076-826 44 26
Banläggare Johan Hansson 073-951 11 44
Krister Rosjö 073-077 09 69
Tävlingskontrollant Per Fransson 070-326 41 71 perfransson@telia.com
Bankontrollant Joakim Karmetun 070-847 01 55
SOFT:s a-coach Roland Nilsson 070-960 34 79 mega.consulting@telia.com
SM-ansvarig SOFT Tommy Eriksson 070-576 02 67 tommy.eriksson@orientering.se