INBJUDAN

Preliminära banlängder

D21 8,8 km, 72 - 76 mim
H21 11,3 km, 72 - 76 min
D20 6,6 km, 56 - 60 min
H20 8,5 km, 56 - 60 min
D18 5,3 km, 44 - 48 min
H18 6,3 km, 44 - 48 min

Uttagskriterier

Deltagarantal och gallring i de olika klasserna baseras på reglerna för både SM och Swedish League, se SOFT:s hemsida. Uppdateras i januari. För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Övriga deltar endast i Swedish League. Rankingavgift skall vara betald vid anmälan. Informera klubbvis deltagare som ej är berättigad att tävla om SM till Fredric Gustafsson.

Anmälan

Senast söndagen den 8 april kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 15 april kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning till arrangör senast tisdag 17 april via e-post, se PM.

Deltagaravgift

500 SEK. Efteranmälan 750 SEK. Faktureras respektive klubb i efterhand. Utländska klubbar betalar i förskott. Från Sverige Bg 5114-7544, från utlandet, BIC: SWEDSESS, IBAN: SE87 8000 0815 0596 4188 2106.

Samlingsplats löpare

Skyttepaviljongen på Ryttarns mosse, omklädning inomhus. Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Ryttarns mosse N 57.76593, E 14.22758 strax söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a för norrifrån kommande deltagare, avfart 98b för söderifrån kommande deltagare, därifrån ca 3 km. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten på samlingsplatsen. Viss sportförsäljning och enkel servering finns.

Arena

Inomhus i ridhallen på Riddersberg. Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Rogberga N 57.73945 E 14.28445 ca 6 km söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a norrifrån och avfart 98b söderifrån. Ca 1 km till parkering från trafikplats Rogberga, P-avgift 30 SEK, max 500 m från parkering till arena.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Avlysning.

Karta

Skala 1:10 000, ekv. 5 m. Digitaltryck. Nyreviderad 2017 av Håkan Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Använd vid SM i ultralång distans 2007. Tidigare kartor

Start

Första start kl.21.30.

Stämplingssystem

Sportident

GPS

Ett antal löpare i skall bära GPS-enhet under tävlingen. 

Startlistor

Publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor onsdag 18 april, på kvällen.

PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor ca en vecka före tävling. Slutligt PM publiceras på tävlingsdagen. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av skogsbilvägar och stigar. Våtmarkerna är förhållandevis små och utgörs ofta av relativt blöta kärr, åkrar och betesmarker finns i begränsad omfattning. Mestadels måttlig kupering men sprickdalar och bergspartier med stark kupering förekommer. Brantfrekvensen är hög. God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

Bagage/Överdrag

Bagage och överdrag transporteras av arrangören från samlingsplats löpare till arenan.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

Ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs i Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik beställer via Eventor dock senast söndag 1 april. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. Tävlingen kommer att kunna följas online via smorientering2018.se 

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka, fältmåltid och kartpaket 150 kr, beställs via Eventor senast söndag 15 april.

Logi

Se logialternativ.

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler, och i förekommande fall Swedish Leagues regler.

Information

Se smorientering2018.se 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Fredric Gustafsson 070-910 37 28 fredric_ol@hotmail.com 
Bitr tävlingsledare Anna Johansson 076-826 44 26
Banläggare Johan Hansson 073-951 11 44
Krister Rosjö073-077 09 69
Tävlingskontrollant Per Fransson 070-326 41 71 perfransson@telia.com 
Bankontrollant Joakim Karmetun 070-847 01 55
SOFT:s a-coach Roland Nilsson 070-960 34 79 mega.consulting@telia.com 
SM-ansvarig SOFT Tommy Eriksson 070-576 02 67 tommy.eriksson@orientering.se 

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)