INBJUDAN

Preliminära banlängder

D21 10,0 km, 72 - 76 mim
H21 12,0 km, 72 - 76 min
D20 8,0 km, 56 - 60 min
H20 9,0 km, 56 - 60 min
D18 6,0 km, 44 - 48 min
H18 7,0 km, 44 - 48 min

Uttagskriterier

Deltagarantal och gallring i de olika klasserna baseras på reglerna för både SM och Swedish League, se SOFT:s hemsida. Uppdateras i januari. För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlingsregler 3.4.5. Övriga deltar endast i Swedish League. Rankingavgift skall vara betald vid anmälan. Informera klubbvis deltagare som ej är berättigad att tävla om SM via e-mail till tävlingsledaren.

Anmälan

Senast söndagen den 8 april kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 15 april kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning till arrangör senast tisdag 17 april via e-post, se PM.

Deltagaravgift

475 SEK. Efteranmälan 715 SEK, se måltider. Faktureras respektive klubb i efterhand. Utländska klubbar betalar i förskott. Från Sverige Bg 5114-7544, från utlandet, BIC: SWEDSESS, IBAN: SE87 8000 0815 0596 4188 2106.

Samlingsplats löpare

Skyttepaviljongen på Ryttarns mosse, omklädning inomhus. Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Ryttarns mosse strax söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a för norrifrån kommande deltagare, avfart 98b för söderifrån kommande deltagare, därifrån ca 3 km. 

Arena

Inomhus i ridhallen på Riddersberg. Vägvisning från riksväg 31/40/47 Jönköping-Nässjö vid trafikplats Rogberga ca 6 km söder om E4:ans trafikplats Ekhagen, avfart 98a norrifrån och avfart 98b söderifrån. Ca 1 km till parkering från trafikplats Rogberga, P-avgift 30 SEK, max 500 m från parkering till arena.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Avlysning.

Karta

Skala 1:10 000, ekv. 5 m. Digitaltryck. Nyreviderad 2017 av Håkan Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Använd vid SM i ultralång distans 2007. Tidigare kartor

Start

Första start kl.21.30.

Stämplingssystem

Sportident

GPS

Ett antal löpare i D/H21 skall bära GPS-enhet under tävlingen. 

Startlistor

Publiceras i Eventor onsdag 18 april, på kvällen.

Terrängbeskrivning

Skogsmark med inslag av skogsbilvägar och stigar. Våtmarkerna är förhållandevis små och utgörs ofta av relativt blöta kärr, åkrar och betesmarker finns i begränsad omfattning. Mestadels måttlig kupering men sprickdalar och bergspartier med stark kupering förekommer. Brantfrekvensen är hög. God till begränsad framkomlighet. Vegetationen består i huvudsak av barrskog i varierande ålder. Större och mindre områden med tät skog förekommer. Hyggen förekommer i begränsad omfattning.

PM

Preliminärt PM publiceras på Eventor ca en vecka före tävling. Slutligt PM publiceras på tävlingsdagen. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Bagage/Överdrag

Bagage och överdrag transporteras av arrangören från samlingsplats löpare till arenan.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid

Ingår inte i deltagaravgiften. Tävlande, ledare och övriga inkl specialkost kan beställa via Eventor senast söndag 15 april.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. Tävlingen kommer att kunna följas online via smorientering2018.se 

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka och måltider beställs via Eventor senast söndag 15 april.

Logi

Se logialternativ.

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ.

Tävlingsregler

SOFTs tävlingsregler, regelverk samt förutsättningar SM och i förekommande fall Swedish Leagues regler och förutsättningar.

Information

Se smorientering2018.se 

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Fredric Gustafsson 070-910 37 28 fredric_ol@hotmail.com 
Bitr tävlingsledare Anna Johansson 076-826 44 26
Banläggare Johan Hansson 073-951 11 44
Krister Rosjö073-077 09 69
Tävlingskontrollant Per Fransson 070-326 41 71 perfransson@telia.com 
Bankontrollant Joakim Karmetun 070-847 01 55
SOFT:s a-coach Roland Nilsson 070-960 34 79 mega.consulting@telia.com 
SM-ansvarig SOFT Tommy Eriksson 070-576 02 67 tommy.eriksson@orientering.se 

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)