PM

Tävlingen genomförs med kvaltävling på fredagen och finaler på lördagen. Antal heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda.

Fet text är ändringar sedan preliminärt PM

Återbud

Återbud lämnas via mail Markus.Olin@tele2.se och sena återbud lämnas tävlingsdagarna innan första start via SMS tel.nr 070-092 16 11, Markus Olin.

Publiktävling

Jönköpings OL-Allians inbjuder till nationell publiktävling medeldistans lördag 15 september med start kl.09.00, se separat inbjudan på Eventor.

Samlingsplats/Karantän för löpare

Kval fredag: Stoarp, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, N57.519014 E 14.278445, ca 30 km söder om Jönköping samt från länsväg 817 Hok-Malmbäck, därifrån ca 4 km resp. 700 m till parkering. Samlingsplats/Karantän öppnar kl.10.30. Alla tävlande skall vara på samlingsplats/karantän samt ha registrerat sig senast 20 min efter första start i sin klass.Tävlande skall vistas på samlingsplats/ karantän tills de går till förstart. Avstånd från samlingsplats till arena är 1200 m. Löpare som har behov av transport tillbaka till samlingsplatsen efter målgång anmäler det vid ankomsten till samlingsplatsen. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten på samlingsplatsen. Toaletter samt enkel sportförsäljning och servering finns liksom vatten och sportdryck. För betalning gäller kontant eller swish, mobil öppnas, swishas och stängs under funktionärs överseende. Bagage skall märkas och lämnas på anvisad plats. Bagage transporteras till arenan. Tävlande och ledare får inte innan ankomst till samlingsplatsen besöka arenan och löpare som utan tillstånd lämnar platsen kommer att diskvalificeras.

A-Final lördag: Samma plats som fredag. Samlingsplatsen öppnar kl.08.30. Alla tävlande skall vara på samlingsplatsen samt ha registrerat sig senast 20 min efter första start i DH18 samt senast kl 1200 för samtliga övriga tävlande, OBS ny tid pga utökad webbsändning med start kl 12.00. Övrig information se kval fredag.

B-F-Final lördag: Samlas på arenan.

Starttider, banlängder, nummerlappar och kontrollbeskrivningar

Kval fredag 14 september
Heat Första start Nummerlapp Banlängd Mått kontrollb. Antal löpare till final
D18A 12:00 801-840 3070 m max 55x105 mm 10
D18B 12.01 851-890 3040 m max 55x105 mm 10
D18C 12.01 901-940 3060 m max 55x105 mm 10
D18D 12.00 951-990 3040 m max 55x105 mm 10
H18A 12.00 1001-1045 3720 m max 55x115 mm 10
H18B 12.00 1051-1095 3690 m max 55x115 mm 10
H18C 12.01 1101-1145 3620 m max 55x115 mm 10
H18D 12.01 1151-1195 3760 m max 55x115 mm 10
D20A 13:24 501-545 3470 m max 55x110 mm 20
D20B 13.25 551-595 3380 m max 55x110 mm 20
H20A 13:24 601-640 4260 m max 55x125 mm 14
H20B 13.25 651-690 4250 m max 55x125 mm 14
H20C 13.24 701-740 4270 m max 55x125 mm 14
D21A 14:30 1-40 4280 m max 55x125 mm 10
D21B 14:31 51-90 4330 m max 55x125 mm 10
D21C 14:31 101-140 4320 m max 55x125 mm 10
D21D 14:30 151-190 4250 m max 55x125 mm 10
H21A 14:30 201-490 5280 m max 55x140 mm 7
H21B 14:31 251-290 5300 m max 55x140 mm 7
H21C 14:30 301-340 5170 m max 55x140 mm 7
H21D 14:31 351-390 5260 m max 55x140 mm 7
H21E 14:31 401-440 5230 m max 55x140 mm 7
H21F 14:30 451-490 5230 m max 55x140 mm 7
I banlängderna ingår ca 120 m snitsel.

Seedning/Lottning

Deltagarna fördelas i resp. kvalheat efter aktuell rankinglista (gallringsfiltret i Sverigelistan).
De bäst rankade går ut i sista tredjedelen av startfältet, näst bäst rankade i mellersta tredjedelen, och resterande deltagare i den första tredjedelen. Övrigt se SOFT:s hemsida Arrangera/SM/Heatindelning.

A-final lördag 15 september

Klasser Första start Nummer lapp Banlängd Antal kontroller Mått kontrollb.
H18 10:30 251-295 4480 m 19 55x160 mm
D18 10:41 201-245 3750 m 15 55x120 mm
H20 12:00 151-195 4850 m 20 55x165 mm
D20 12:11 101-145 3970 m 17 55x135 mm
H21 13:30 51-95 5980 m 22 55x175 mm
D21 13:41 1-45 4860 m 20 55x165 mm
I banlängderna ingår ca 420 m snitsel.

B-C-D-E-F-final lördag 15 september
Klasser Första start Banlängd Mått kontrollb.
D18B 08:31 3080 m max 55x105 mm
D18C 08:30 3130 m max 55x105 mm
D18D 08:30 2850 m max 55x105 mm
H18B 08:30 3750 m max 55x125 mm
H18C 08:31 3530 m max 55x125 mm
H18D 08:31 3350 m max 55x125 mm
D20B 08:31 3410 m max 55x100 mm
H20B 08:31 4310 m max 55x125 mm
H20C 08:30 4230 m max 55x125 mm
D21B 08:30 4380 m max 55x110 mm
D21C 08:30 4250 m max 55x110 mm
D21D 08:31 3990 m max 55x110 mm
H21B 08:30 4910 m max 55x140 mm
H21C 08:31 4780 m max 55x140 mm
H21D 08:30 4530 m max 55x140 mm
H21E 08:31 4320 m max 55x140 mm
H21F 08:31 4130 m max 55x140 mm
I banlängderna ingår ca 250 m snitsel.

Arena

Stoarp Sörgården, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, N57.519014 E 14.278445 ca 30 km söder om Jönköping samt från länsväg 817 Hok-Malmbäck, därifrån ca 5 km resp. 1,5 km till parkering.

Parkering

I nära anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK/dag, swish nr 123 629 90 85. Betala gärna i förväg, då går parkeringen fortare.

Husbilar/Bussar

Anmäl till rainer@scholz.nu senast onsdag 12 september för parkering på arenan. Övernattning hänvisas till Grönelund Friluftsgård, Skillingaryd, N 5743056 E 14.07334, Bengt Bengtsson 073-360 32 32 eller Vaggeryds SOK:s Friluftsgård, N 57.43056 E14.15605, tel. 076-813 50 15. Kostnad 100 SEK för att kunna nyttja anläggningarna,

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se

Karta

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m. Digitaltryck. Nyritad 2017-18 av Kankartor, Håkan Öhlund. Kartnorm ISOM 2000. Det finns inga tidigare orienteringskartor över området. I samtliga A-finaler samt H21B-final, H21C-final och H21D-final är det kartbyte ute på banan. Andra delen av banan ligger i plastfickan som erhålls vid start.

Förbjudet område

All odlad mark som inte är specifikt markerat som förbjudet område på kartan är tillåtet att springa på.

Kontroller

Består av glasfiberspjut/stolpar på kvalet och stolpar på finalen försedda med två Sportidentenheter, skärm och kontrollkod på enheterna. Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om en enhet är ur funktion, stämpla i den andra enheten. Om båda är ur funktion meddela vid utstämpling i målet. Kontrollerna sitter emellanåt mycket tätt, kolla kodsiffran.

Förstart

Kval fredag: Avstånd från samlingsplatsen till förstart är 750 m, orange-vit snitsel grusväg och stig. Avstånd från förstart till start är 400 m, upprop och kontroll av SI-bricka 7 min före sin start. Löpare lämnar samlingsplats till förstart vid valfri tid. Löpare som gått till förstarten får ej återvända till samlingsplatsen. Vatten och toalett finns vid förstart. Vid förstarten kommer det att finnas tillgång till en uppvärmningskarta. Tömning av SI-bricka sker vid förstart. Överdragskläder kan lämnas vid förstart och transporteras till arenan. Ledare får följa med löpare från samlingsplats till förstart men inte till tidstart.

A-final lördag: A-finalisterna kommer att transporteras med minibussar från samlingsplatsen till ett avsläpp beläget 1400 m från förstart, busstid ca 10 min. Följ orange-vit snitsel utmed körväg till förstart. Bussarna tar max 8 passagerare och avgår var 8:e minut från samlingsplatsen. Första buss avgår kl.09:50 och det är mycket viktigt att deltagarna passar sin avgångstid enligt anslagen busstidtabell på samlingsplatsen. Till A-finalens förstart kan inte ledare följa med löpare. Avstånd från förstart till start är 150 m, upprop och kontroll av SI-bricka 5 min före sin start. Övrig information se kval fredag.

B-F-final lördag: Avstånd från arena till tidstart är 200 m, orange-blå snitsel, ängsmark. Tömning av SI-bricka sker på väg till tidstart. Inga toaletter eller vätska vid starten, använd dem på arenan.

Tidstart

Avprickning 3 min innan start.

GPS

20 deltagare i D20 och H20 A Finaler och 25 deltagare i D21 H21 A Finaler skall bära GPS. Förteckning över vilka som skall bära GPS publiceras på hemsida/Eventor i samband med startlistor Final publiceras, anslås också på samlingsplats för löpare, inriktning de sist 20 respektive 25 startande i respektive klass. Väst till GPS-enheten utlämnas vid registreringen i samlingsplatsen. GPS-enhet utlämnas och aktiveras 10-12 min före start i direkt anslutning till förstarten. GPS-utrustning återlämnas direkt efter målgång enligt anvisningar från funktionär.

Stämplingssystem

Sportident. Egen bricka ska användas. SI-nummer anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 SEK. Borttappad hyrbricka debiteras med 500 SEK.

Kontrollangivelse

Finns på tävlingskartan och lösa vid start.

Startlistor

Startlistor kval publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor onsdag 12 september, på kvällen, final publiceras fredag 14 september, på kvällen. Anslås också på samlingsplatsen, arenan och vid förstarten.

PM

Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Nummerlappar

Nummerlapp skall bäras ovikt och väl synlig på bröstet. Vid kval och A-final erhålls nummerlappar på samlingsplatsen. B-F-finaler har inga nummerlappar.

Terrängbeskrivning

Relativt detaljrik skogsmark med ett fåtal stigar. Området genomkorsas av ett fåtal större skogsvägar. I kvalområdet finns även några större mossar samt mot slutet inslag av kulturmark. Kuperingen är svag till måttlig, men kompletteras med några större höjder med upp till 50 m nivåskillnad. Mycket varierande framkomlighet från öppen blandskog med helt mossbeklädd botten till mer eller mindre täta planteringar av varierande ålder och med insprängda emellanåt öppna småhöjder. Partier med stenig botten förekommer.

Vätska

Vatten och sportdryck (Enervit) finns i samlingsplatsen för löpare, enbart vatten finns vid förstart och vid mål.

Första hjälpen

Första hjälpen finns på arenan. Kontrollvakterna har första förband från Dina Försäk.

Varvning

Kommer att ske i anslutning till arenan för A-finalen.

Målgång

Målstämpling sker på mållinjen och löparen fortsätter sedan till utstämpling.

Kartinsamling

Kval och samtliga finaler lämnar kartan efter målgång. Kan avhämtas efter respektive tävling efter besked från speakern

Viltrapport

Lämnas på anvisad plats vid målgång. En torr och varm sommar gör att viltstammarna påverkas, de förutsättningar som råder ett normalår uteblir och det leder till försvagade vilda djur som lättare blir stressade och av stress kan djuret falla och dö. Deltagare uppmanas därför vid eventuell närkontakt med vilda klövdjur att vara uppmärksam på hur klövdjuren beter sig, Om ett djur ligger eller står och inte går undan vid närkontakt, ska detta anmälas efter målgång till viltrapportören.

Maxtid

75 min kval och final.

Bagage/Överdrag

Transporteras av arrangören från samlingsplats och förstart till arenan.

Dusch

Varmdusch i anslutning till arenan.

Klubbtält

Enligt anvisning på arenan.

Toaletter

På arenan, på samlingsplats och vid förstarten.

Måltid på arenan

För SM löpare, studiebesökare, VIP, ingår måltid och publik serveras i tält på arenan från kl.12.00. För förbeställda publik sker betalning i serveringen. Övriga kan köpa på plats för 100 SEK i mån av tillgång.

Servering

Rikligt utbud på arenan. Betala gärna med swish nr 123 441 25 32. Ingen kortbetalning.

Sportförsäljning

Pölder Sport Nässjö

Speaker

Lars Nordgren och Ola Gustafsson

Livesändning

Webbsändning med kommentatorer, kameror från skogen och GPS-analyser. Start 12.00 på tv.orientering.se. Live-GPS från HD20 (20st) och HD21 (25st). GPS, liveresultat och speakerljud kommer att finnas via www.smorientering2018.se och Eventor

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta och hederspriser till de 6 främsta i varje klass. Prisutdelning lördag ca kl.15:30. Pristagarna ombeds att samlas i god tid.

Studiebesök

Se PM Studiebesök på Eventor.

Regelöverträdelser

Anmälan om regelöverträdelse lämnas skriftligen till röd utgång.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett till röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se

Träningspaket

Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se Det finns relevanta träningspaket för samtliga distanser.

Tävlingsregler SOFT:s

Information

Se hemsidan www.smorientering2018.se

Tävlingsjury

Roland Nilsson, sammankallande utan rösträtt
Ordförande Sören Calleberg, Söderhamns OK
Hans Wickbom, I 19 IF
Daniel Duhlbo, IFK Mora OK

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Ingmar Andersson 070-899 05 27 ingmara58@gmail.com
Bitr. tävlingsledare Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30
Banläggare Mats Granstedt 070-514 67 68
Andreas Rangert 070-514 72 66
Tävlingskontrollant Mats Ljungqvist 070-918 31 92
Bankontrollant Anna Ekbring 070-870 91 57
SOFT:s a-coach Roland Nilsson 070-960 34 79
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80