INBJUDAN

Klass - Banlängd kval - Segrartid kval - Banlängd final - Segrartid final

D21 - 4,2-4,3 km - 30 min - 4,8 km - 35 min

H21 - 5,3-5,4 km - 30 min - 5,9 km - 35 min

D20 - 3,4-3,5 km - 25 min - 3,9 km - 30 min

H20 - 4,2-4,3 km - 25 min - 4,9 km - 30 min

D18 - 3,2-3,3 km - 25 min - 3,7 km - 30 min

H18 - 3,7-3,8 km - 25 min - 4,4 km - 30 min

Förutsättning för SM-deltagare

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlings regler 3.4.5. Antalet heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda. Tävlingen genomförs med kvaltävling på fredag och finaler på lördagen. Notera att rankingavgift skall vara betald vid anmälan.

Anmälan

Senast söndagen den 2 september kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 9 september kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning till arrangör senast 10 september via e-post, se PM. Återbud på tävlingsdagen (kval och final) lämnas via SMS, se PM.

Deltagaravgift

720 kr. Efteranmälan 1080 kr. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats

Löpare Kval: plats kommer att anges i uppdaterad inbjudan och PM. Samlingsplats öppnar kl.10.30. Alla tävlande skall vara i samlings-platsen och ha registerat sig senast 20 minuter efter första start i sin klass.

Löpare Final: samma samlingsplats som kval. Samlingsplats öppnar kl.08.30. Alla tävlande som kvalificerat sig till A-final skall vara i samlingsplatsen och ha registerat sig senast 20 minuter efter första start i sin klass. B- och C-finalister samlas under lördag på arenan. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Viss sportförsäljning och enkel servering finns.

Arena

STOARP, Sörgården, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hok, ca 30 km söder om Jönköping N 57.51901 E 14.27839 därifrån ca 6 km till parkering.

Publiktävling

Jönköpings OL-allians inbjuder till nationell publiktävling medeldistans i samband med lördagens finaler, se inbjudan i Eventor.

Parkering SM-löpare

I anslutning till samlingsplatsen. SM-löpare och ledare som följer med löpare, får inte besöka arenan innan start.

Parkering publik

I anslutning till arenan. P-avgift 30 kr per dag.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se smorientering2018.se

Karta

Skala 1:10 000 ekvidistans 5 m. Digitaltryck. Nyritad 2017-2018 av Kankartor, Håkan Öhlund, kartnorm ISOM 2000. Det finns inga tidigare orienteringskartor över området.

Start

Fredag 14 september kval kl. 12:00. Lördag 15 september B-X-finaler kl. 08:30. Lördag 15 september A-finaler kl. 10:30. A-finalister transporteras från samlingsplatsen till förstart ca 45 min före sin starttid.

Stämplings system

Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nr anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 kr. Borttappad debiteras med 500 kr.

GPS

Ett antal löpare skall bära GPS-enhet under lördagens A-finaler.

Lottnings- och seedningskriterier

Enligt SOFT:s anvisningar.

Startlistor

Kval: Publiceras på smorientering2018.se och Eventor onsdag 12 september, på kvällen. Final: Publiceras fredag 14 september, på kvällen.

PM

Preliminärt PM publiceras på smorientering2018.se och Eventor ca 1 vecka före tävling. Slutligt PM publiceras torsdag 13 september. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Terrängbeskrivning

Relativt detaljrik skogsmark med ett fåtal stigar. Området genomkorsas av ett fåtal större skogsvägar. I kvalområdet finns även några större mossar samt mot slutet inslag av kulturmark. Kupering: Kuperingen är svag till måttlig, men kompletteras med några större höjder med upp till 50 m nivåskillnad Framkomlighet: Mycket varierande framkomlighet från öppen blandskog, med helt mossbeklädd botten, till mer eller mindre täta planteringar av varierande ålder och med insprängda, emellanåt öppna, småhöjder. Partier med stenig botten förekommer.

Bagage & överdrag

Bagage och överdrag transporteras av arrangören från samlingsplats/tidstarter till arenan.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

Måltid ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs i Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik beställer via Eventor i samband med anmälan dock senast söndag 9 september. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. 

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas via smorientering2018.se

Information

Övrig information se smorientering2018.se

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka, kartpaket och måltider 230 kr, beställs via Eventor senast söndag 9 september

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se

Tävlingsregler

SOFT:s tillsammans med PM.

Information

Se smorientering2018.se

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Ingmar Andersson 070-899 05 27 ingmar.s.andersson@tele2.se

Bitr. tävlingsledare: Sven-Åke Karlsson 070-246 22 30 svenakekarlsson@tele2.se

Banläggare: Mats Granstedt 070-514 67 68 mats.granstedt@husqvarnagroup.com

Andreas Rangert070-514 72 66 andreas.rangert@husqvarnagroup.com

Tävlingskontrollant: Mats Ljungqvist 070-918 31 92 matslj@gmail.com

Bankontrollant: Anna Ekbring 070-870 91 57 anna.ekbring@uppvidinge.se

SOFT:s a-coach: Roland Nilsson 070-960 34 79 mega.consulting@telia.com

SM-ansvarig SOFT: Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)