VIKTIGA DATUM

Söndag 2 september Anmälan via Eventor
Vecka 36 Preliminärt PM publiceras
Söndag 9 september Efteranmälan via Eventor
Söndag 9 september Beställa måltid på arenan och studiebesök
Söndag 9 september Anmälan publiktävling via Eventor
Måndag 11 september Återbud lämnas före lottning via mail
Onsdag 12 sept Startlistor kval publiceras
Fredag 14 sept Slutligt PM publiceras