PM

Tävlingen genomförs med kvaltävling på lördagen och finaler på söndagen. Antal heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda.

Återbud

Återbud lämnas via mail helenassandahl@hotmail.com och sena återbud lämnas tävlingsdagarna innan första start via SMS tel.nr 073-910 15 91, Helena Sandahl.

Publiktävling

Jönköpings OL-Allians inbjuder till nationell publiktävling medeldistans söndag 9 september med start kl.09.00, se separat inbjudan på Eventor.

Samlingsplats/Karantän för löpare

Kval lördag: Idrottsplatsen i Hok, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, N57.519014 E 14.278445 ca 30 km söder om Jönköping samt från länsväg 817 Hok-Malmbäck, därifrån 900 m resp. 300 m till parkering. Samlingsplatsen öppnar kl.08.30. Alla tävlande skall vara på samlingsplatsen samt ha registrerat sig senast 30 min efter första start i sin klass.

Tävlande skall vistas på samlingsplatsen tills de går till förstart. Avstånd från samlingsplats till arena är 500 m vilket innebär att löpare som parkerar sina bilar på samlingsplatsen får hämta dem själva efter målgång. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten på samlingsplaten. Toaletter samt enkel sportförsäljning och servering finns liksom vatten och sportdryck. För betalning gäller kontant eller swish, mobil öppnas, swishas och stängs med funktionärs överseende. Bagage skall märkas och lämnas på anvisad plats Bagage transporteras till arenan. 

A-Final söndag: Samma samlingsplats som lördag.
Samlingsplats öppnar kl.08.00. Alla tävlande skall vara på samlingsplatsen samt ha registrerat sig senast 10:30

Löpare som skall bära GPS under A-finalen hämtar GPS-västen på samlingsplatsen och GPS-enheten fås vid förstart. Övrig information se kval lördag.

B-C-D-Final söndag: Samlas på arenan.

Starttider, banlängder, nummerlappar och kontrollbeskrivningar Kval lördag 8 september

Heat - Första start - Banlängd - Vätska - Nummerlapp - Mått kontrollb. - Antal löpare till A-final
H21 Kval A - 10:00 - 9640 m - 1 - 101-135 - 6x13,5 cm - 10
H21 Kval B - 10:00 - 9610 m - 1 - 151-185 - 6x13,5 cm - 10
H21 Kval C - 10:00 - 9380 m - 1 - 201-235 - 6x13,5 cm - 10
H21 Kval D - 10:00 - 9540 m - 1 - 251-285 - 6x13,5 cm - 10
D20 Kval A - 10:00 - 5920 m - 1 - 301-335 - 6x11 cm - 20
D20 Kval B - 10:00 - 5880 m - 1 - 351-385 - 6x11 cm - 20
H20 Kval A - 10:00 - 7650 m - 1 - 401-440 - 6x11 cm - 20
H20 Kval B - 10:00  - 7610 m - 1 - 451-490 - 6x11 cm - 20
D21 Kval A - 11:30 - 8710 m - 1 - 1-45 - 6x12 cm - 20
D21 Kval B - 11:30 - 8690 m - 1 - 51-95 - 6x12 cm - 20
D18 Kval A - 11:30 - 5420 m - 0 - 501-545 - 6x10 cm - 20
D18 Kval B - 11:30 - 5460 m - 0 - 551-595 - 6x10 cm - 20
H18 Kval A - 11:30 - 6520 m - 1 - 601-640 - 6x10 cm - 14
H18 Kval B - 11:30 -  6570 m - 1 651-690 - 6x10 cm - 14
H18 Kval C - 11:30 - 6440 m - 1 - 701-740 - 6x10 cm - 14
I banländerna ingår ca 250 m snitsel.

Seedning/Lottning

Deltagarna fördelas i resp. kvalheat efter aktuell rankinglista (gallringsfiltret i Sverigelistan). De bäst rankade går ut sista tredjedelen av startfältet, näst bäst rankade i mellersta tredjedelen och resterande deltagare i den första tredjedelen. Övrigt se SOFT:s hemsida Arrangera/SM/Heatindelning

Starttider, banlängder, nummerlappar och kontrollbeskrivningar A-Final söndag 9 september

Klass - Första start - Banlängd -Vätska - Nummerlapp - Mått kontrollb.
D21 - 10:30 - 12920 m - 4 - 1-45 - 6x15 cm
H21 - 10:30 - 15370 m - 4 - 51-95 - 6x17 cm
D20 - 10:30 - 7760 m - 2 - 101-145 - 6x12 cm
H20 - 10:30 - 10510 m - 3 - 151-195 - 6x14 cm
D18 - 10:30 - 6160 m - 2 - 201-245 - 6x10 cm
H18 - 10:30 - 7700 m - 2 - 251-295 - 6x11,5 cm
I banlängderna ingår ca 290 m snitsel.

Starttider, banlängder, och kontrollbeskrivningar B-C-D-Final söndag 9 september

Klass - Första - Banlängd - Vätska - Mått kontrollbeskrivning
D21 - Final B - 08:30 - 9050 m - 3 - 6x11 cm
H21 -Final B - 08:30 - 12820 m - 3 - 6x13 cm
H21 - Final C - 08:30 - 10830 m - 3 - 6x12 cm
H21 - Final D - 08:30 - 9730 m - 3 - 6x12 cm
D20 - Final B - 08:30 - 6700 m - 2 - 6x9 cm
H20 - Final B - 08:30 - 8900 m - 2 - 6x10 cm
D18 - Final B - 08:30 - 5880 m - 1 - 6x8,5 cm
H18 - Final B - 08:30 - 7610 m - 2 - 6x9 cm
H18 - Final C - 08:30 - 6680 m - 2 - 6x9 cm
I banlängderna ingår ca 290 m snitsel.

Arena

Rävaskans, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, N57.519014 E 14.278445, ca 30 km söder om Jönköping samt från länsväg 817 Hok-Malmbäck, därifrån ca 1500 m resp. 500 m till parkering.

Parkering

I nära anslutning till arenan. P-avgift 30 SEK/dag, swish nr 123 629 90 85. Betala gärna i förväg, då går parkeringen fortare.

Husbilar/Bussar

Anmäl till rainer@scholz.nu senast torsdag 6 september för parkering på arenan. Övernattning hänvisas till Grönelund Friluftsgård, Skillingaryd, N 57.43056 E14.07334, Bengt Bengtsson 073-360 32 32 eller Vaggeryds SOK:s Friluftsgård, N 57.43056 E14.15605, tel. 076-813 50 15. Kostnad 100 SEK för att kunna nyttja anläggningarna.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se

Karta

Skala 1:15 000, ekvidistans 5 m. Offsettryck. Nyritad 2017-18 av Kankartor, Håkan Öhlund. Kartnorm ISOM 2000. Tidigare kartklipp finns finns på www.smorientering2018.se. I tävlingsområdet för söndagens A-finaler förekommer mycket detaljrika områden.

Förbjudet område

Förbjudet område är markerat med violett på kartan. Tillåtna passager på vägar genom förbjudet område är inte särskilt markerade utan endast som ett uppehåll i det violetta rastret kring vägen.

Stängsel

I anslutning till åker- och betesmark finns stängsel som inte är markerade på kartan. Dessa får passeras och det ska inte finnas några betesdjur ute under tävlingarna.

Kontroller

Består av trästolpe med skärm och två Sportidentenheter, en på toppen och en längs med stolpen. Kontrollkoderna är märkta på Sportidentenheterna.
Det är den tävlandes ansvar att få en registrering. Om en enhet är ur funktion, stämpla i den andra enheten. Om båda är ur funktion meddela vid utstämpling i målet.

Förstart

Kval lördag: Avstånd från samlingsplatsen till förstart är 2300 m, orange-vit snitsel, asfaltväg och grusväg. Var uppmärksam på trafik utmed asfaltvägen och gå/jogga på vägens vänstra sida. Avstånd från förstart till start är 350 m, upprop och kontroll av SI-bricka 7 min före sin start. Ledare får följa med löpare till förstart men inte till tidstart. Löpare lämnar samlingsplats till förstart vid valfri tid.

A-final söndag: A-finalisterna kommer att transporteras med minibussar från samlingsplatsen till ett avsläpp beläget 1400 m från förstart. Följ orange-vit snitsel, grusväg. Bussarna tar max 8 passagerare och avgår var 4:e minut från samlingsplatsen. Första buss avgår kl.09.40 och det är mycket viktigt att deltagarna passar sin avgångstid enligt anslagen busstidtabell på samlingsplatsen. Till A-finalens förstart kan inte ledare följa med löpare.

Avstånd från förstart till start är 250 m, upprop och kontroll av SI-bricka 6 min före sin start.

Löpare som gått eller åkt till förstarten får ej återvända till samlingsplatsen. Vatten och toalett finns vid förstart. Tömning av SI-bricka sker vid förstart. Överdragskläder kan lämnas vid förstart och transporteras till arenan.

B-C-D-Final söndag: Avstånd från arenan till tidstart är 750 m, orange-blå snitsel, asfaltväg. Tömning av löparens SI-bricka sker på väg till tidstart. Inga toaletter vid starten, använd dem på arenan.

Tidstart

Avprickning 3 min innan start. På lördagens kval passeras en trafikerad väg i direkt anslutning till starpunkten. Iakttag försiktighet och var uppmärksam på trafiken vid passering av vägen.

GPS

25 deltagare i D21 Final A och H21 Final A skall bära GPS. Förteckning över vilka som skall bära GPS anslås i samlingsplats för löpare, på arena och på hemsida/Eventor senast lördag 8 september kl.17.00. Sannolikt kommer de 25 bästa/klass från kvalet att bära GPS, undantag kan dock komma att göras. Väst till GPS-enheten utlämnas vid registreringren i samlingsplatsen. GPS-enhet utlämnas och aktiveras 10-12 min före start i direkt anslutning till förstarten. GPS-utrustning återlämnas direkt efter målgång enligt anvisningar från funktionär.

Stämplingssystem Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nummer anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 SEK. Borttappad hyrbricka debiteras med 500 SEK.

Kontrollangivelse

Finns på tävlingskartan och lösa vid start.

Startlistor

Startlistor kval publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor torsdag 6 september, på kvällen, final publiceras lördag 8 september, på kvällen. Anslås också på samlingsplatsen, arenan och vid förstarten.

 

Nummerlappar

Nummerlapp skall bäras ovikt och väl synlig på bröstet. Vid kval och A-final erhålls nummerlappen på samlingsplatsen. B-C-D-finaler har inga nummerlappar.

Terrängbeskrivning

Rejäl skogsmark med partier av vildmarkskaraktär samt områden med mer tydligt skogsbruk. Tävlingsområdet innehåller ett för regionen unikt detaljrikt terrängparti med mycket tuff utmanande orientering. Mossarna är relativt små men finns jämnt fördelade över området.
Kuperingen varierar mellan de detaljrika och tvära höjdpartierna, den storkuperade toppen Rävaskans och lägre och mjukare höjdformationer. Höjdskillnaden inom området sträcker sig från 200 m.ö.h till drygt 300 m.ö.h. Även framkomligheten varierar stort med allt från öppen granskog, skogsbruk i alla åldrar till vildmarksskogmed högre undervegetation.

Vätska

Vatten och sportdryck (Enervit) finns i samlingsplatsen för löpare, förstart, vid på kartan angivna platser samt vid mål.

Första hjälpen

Första hjälpen finns på arenan samt vid markerade platser på kartan. Kontrollvakterna har första förband från Dina Försäkringar.

Publikkontroll

A-finalerna passerar inom synhåll från arenan mot slutet av banan. För att kunna följa den på bästa sätt rekommenderas kikare.

Målgång

Målstämpling sker på mållinjen och löparen fortsätter sedan till utstämpling. Kartan behålls efter målgång.

Viltrapport

Lämnas på anvisad plats vid målgång. En torr och varm sommar gör att viltstammen påverkas, de förutsättningar som behövs ett normalår uteblir och det leder till försvagade djur som lättare blir stressade och av stress kan djuret falla och dö. Deltagare uppmanas därför vid eventuell närkontakt med vilda klövdjur att vara uppmärksamma på hur klövdjuren beter sig. Om ett djur ligger ner eller står och inte går undan vid närkontakt, ska detta anmälas vid målgång till viltrapportören.

Maxtid

Kval 2 timmar, Final 3 timmar.

Bagage/Överdrag

Transporteras av arrangören från samlingsplats och förstart till arenan.

Dusch

Varmdusch i anslutning till arenan.

Klubbtält

Enligt anvisning på arenan.

Toaletter

På arenan, på samlingsplats och vid förstarten.

Måltid på arenan

För SM löpare ingår måltid i deltagaravgiften. Förbeställda för studiebesökare, ledare och publik serveras i tält på arenan. Övriga kan köpa måltid på plats för 100 SEK. Serveras från kl.12.00 båda dagarna. Betalning i serveringen.

Servering

Rikligt utbud finns på arenan. Betala gärna med swish nr 123 441 25 32. Ingen kortbetalning.

Sportförsäljning

Sportförsäljning finns på arenan genom Pölder Sport, Nässjö.

Speaker

Lars Nordgren och Ola Gustafsson.

Livesändning

GPS, liveresultat och speakerljud kommer att finnas via Eventor och www.smorientering2018.se

Prisutdelning

Plaketter till de 10 främsta och hederspriser till de 6 främsta i varje klass. Prisutdelning söndag ca kl.15.30. Pristagarna ombedes att samlas i god tid.

Studiebesök

Se PM Studiebesök på Eventor.

Regelöverträdelser

Anmälan om regelöverträdelse lämnas skriftligen till röd utgång.

Protester

Protester mot tävlingsledningens beslut lämnas skriftligen på blankett till röd utgång.

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se

Träningspaket

Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se Det finns relevanta träningspaket för samtliga distanser.

Tävlingsregler

SOFT:s

Information

Se hemsidan www.smorientering2018.se

Tävlingsjury

Utses av SOFT.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare Gunnar A Johansson 070-249 16 78 gunnar.a.johansson@gmail.com
Banläggare Mattias Karlsson 070-238 06 68 mattias@norrabarrgatan23.se
Jan-Olof Nyberg 073-718 30 44 janyb@tele2.se
Tävlingskontrollant Carina Bergander 070-200 98 90 Carina.bergander@eksjo.se
Bankontrollant Maria Thelin 073-542 74 74 kirunatellan@hotmail.com
SOFT:s a-coach Mats Åberg 070-267 38 97 aberg.mats.e@gmail.com
SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

PM som pdf