INBJUDAN

Klass - Banlängd kval - Segrartid kval - Banlängd final - Banlängd B-X-final - Segrartid final

D21 - 8,0 km - 60 min - 12,5 km - 11,5 km - - 90-95 min

H21 - 9,5 km - 60 min - 14,5 km - 13,5 km - - 90-95 min

D20 - 6,0 km - 50 min - 8,0 km - 7,5 km - - 70-75 min

H20 - 7,5 km - 50 min - 9,5 km - 8,5 km - - 70-75 min

D18 - 5,0 km - 45 min - 6,0 km - 5,5 km - - 55-60  min

H18 - 6,5 km - 45 min - 8,0 km - 7,5 km - - 55-60 min 

Förutsättning för SM-deltagare

För att få delta i SM måste du uppfylla kraven i SOFT:s tävlings regler 3.4.5. Antalet heat och personer per heat anpassas efter antalet anmälda. Tävlingen genomförs med kvaltävling på lördagen och finaler på söndagen. Notera att rankingavgift skall vara betald vid anmälan.

Anmälan

Senast söndagen den 26 augusti kl.23.59 via Eventor.

Efteranmälan

Senast söndagen den 2 september kl.23.59 via Eventor.

Återbud

Lämnas före lottning till arrangör senast 4 september via e-post, se PM. Återbud på tävlingsdagen (kval och final) lämnas via tfn/SMS, se PM.

Deltagaravgift

850 kr. Efteranmälan 1275 kr. Faktureras respektive klubb i efterhand.

Samlingsplats Löpare

Kval: plats kommer att anges i uppdaterad inbjudan och PM. Samlingsplats öppnar kl.08.30 och stänger kl.10.15.

Final: plats kommer att anges i uppdaterad inbjudan och PM. Samlingsplats för A-finalister öppnar kl.08.00 och stänger kl.10.30. B- och C-finalister samlas på arenan. Teknik som innebär att tävlingen kan följas online eller att information kan inhämtas från onlinesändningen är inte tillåten i samlingsplatsen. Viss sportförsäljning och enkel servering finns.

Arena

Rävaskans, vägvisning från riksväg 30 i norra delen av Hoks samhälle, ca 30 km söder om Jönköping N 57.51901 E 14.27839. Därifrån ca 1500 m till parkering.

Publiktävling

Jönköpings OL-allians inbjuder till nationell publiktävling medeldistans i samband med söndagens finaler, se inbjudan i Eventor.

Parkering SM-löpare

I anslutning till respektive samlingsplats. SM-löpare och ledare som följer med löpare, får inte besöka arenan innan start.

Parkering publik

I anslutning till arenan. P-avgift 30 kr per dag.

Avlysning

Området är sedan tidigare avlyst. Se www.smorientering2018.se

Karta

Skala 1:15 000 ekv. 5 m. Offsettryck. Nyritad 2017-18 av Kankartor, Håkan Öhlund. Tidigare kartklipp finns på www.smorientering2018.se

Start

Lördag 8 september kval kl. 10:00. Söndag 9 september B-X final  kl. 08:30. Söndag 9 september A-finaler kl.10.30

Stämplings system

Sportident. Egen bricka skall användas. SI-nr anges vid anmälan. Hyrbricka ges till löpare utan anmält bricknummer, avgift 50 kr. Borttappad debiteras med 500 kr.

GPS

Ett antal löpare skall bära GPS-enhet under söndagens A-finaler.

Lottnings- och seedningskriterier

Enligt SOFT:s anvisningar.

Startlistor

Kval publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor torsdag 6 september, på kvällen. Final publiceras lördag 8 september, på kvällen.

PM

Preliminärt PM publiceras på www.smorientering2018.se och Eventor ca 1 vecka före tävling. Slutligt PM publiceras fredag 7 september. Tävlande ansvarar själva för att ta del av PM.

Terrängbeskrivning

Rejäl skogsmark med partier av vildmarkskaraktär samt områden med mer tydligt skogsbruk. Tävlingsområdet innehåller ett för regionen unikt detaljrikt terrängparti med mycket utmanande och tuff orientering. Mossarna är relativt små men finns jämnt fördelade över området. Kuperingen varierar mellan de detaljrika och tvära höjdpartierna, den storkuperade toppen Rävaskans och lägre och mjukare höjdformationer. Höjdskillnaden inom området sträcker sig från 200 m.ö.h. till drygt 300 m.ö.h. Även framkomligheten varierar stort med allt från öppen granskog, skogsbruk i alla åldrar till vildmarksskog med högre undervegetation.

Bagage & överdrag

Bagage och överdrag transporteras av arrangören från samlingsplats/tidstarter till arenan.

Dusch

Varmdusch utomhus i anslutning till arenan.

Måltid på arenan

Måltid ingår för SM löpare i deltagaravgiften, specialkost för SM löpare beställs i Eventor. Ledare, övriga tävlande och publik beställer via Eventor i samband med anmälan dock senast söndag 2 september. Pris via Eventor 80 kr och köp på arenan 100 kr.

Service

Servering finns på arenan. Sportförsäljning genom Pölder Sport, Nässjö. 

Livesändning

Tävlingen kommer att kunna följas via www.smorientering2018.se 

Information

Övrig information se hemsidan www.smorientering2018.se

Studiebesök

Studiebesökspaket bestående av besöksbricka, kartpaket och måltider 230 kr, beställs via Eventor senast söndag 2 september

Logi

Se boende på www.smorientering2018.se

Träningspaket

Finns för alla SM-distanser 2018. Se träningsalternativ på www.smorientering2018.se

Tävlingsregler

SOFT:s tillsammans med PM.

Huvudfunktionärer

Tävlingsledare: Gunnar A Johansson 070-249 16 78 gunnar.a.johansson@gmail.com

Banläggare: Mattias Karlsson 070-238 06 68 mattias@norrabarrgatan23.se, Jan-Olof Nyberg073-718 30 44 janyb@tele2.se

Tävlingskontrollant: Carina Bergander 070-200 98 90 Carina.bergander@eksjo.se

Bankontrollant: Maria Thelin 073-542 74 74 kirunatellan@hotmail.com

SOFT:s a-coach: Mats Åberg 070-267 38 97 aberg.mats.e@gmail.com

SM-ansvarig SOFT Henrik Skoglund 073-255 84 80 henrik.skoglund@orientering.se

Inbjudan som pdf

Inbjudan (pdf)