NYHETER

VIKTIGA DATUM

Söndag 26 augusti Anmälan via Eventor.
Vecka 35 Preliminärt PM publiceras
Söndag 2 september Efteranmälan via Eventor
Söndag 2 september Beställa måltid på arena och studiebesök
Söndag 2 september Anmälan publiktävling via Eventor
Tisdag 4 september Återbud lämnas före lottning via mail
Torsdag 6 sept Startlistor publiceras.
Lördag 8 sept Slutligt PM publiceras.